HelsaMi
Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescent version / Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

START AV

START AV er en risikovurdering av atferd av barn og ungdom 12-18 år. Den er utarbeidet for å kartlegge risiko og behandlingsmuligheter, og er egnet til planlegging av tiltak for deg som kan ha behov for dette.

START AV vurderer bl.a. risiko for vold, selvmordsfare, selvskading, dårlig ivaretakelse av seg selv, fravær/rømming og rusmiddelbruk. 

Innledning

START AV er en forkortelse for "Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescent version", som på norsk blir "Kort-tids vurdering av risiko og behandlingsmuligheter, ungdomsversjonen".

Med Short Term (korttid) menes forhold som hovedsakelig strekker seg 3 mnd. bakover og fremover i tid. Vurderingsmetoden er beregnet for barn og ungdom i alderen 12 - 18 år. Den kan også brukes på barn under 12 år, men krever da tilpasninger i den enkelte sak.

Kartleggingsverktøyet og metodikken er tilpasset norske forhold i samarbeid med BUP-klinikk og Kompetansesenteret for rett-, fengsels- og sikkerhetspsykiatri i perioden 2010 - 2015.

Henvisning og vurdering

For å få utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning.

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern er de som kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til din lokale allmennpoliklinikk.

 • Det forutsettes at den aktuelle problematikken innebærer en bekymringsfull atferd. I henvisningen må det spesifiseres at det ønskes risikovurdering (START AV).

Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for barn og unge" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager.

Dersom det konkluderes at du har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten og burde få en risikovurdering, vil din lokale poliklinikk videresende henvisningen internt til BUPs koordinerende enhet for risikovurderinger.

Før

Alle deltakere (deg selv, fastlege/henviser, foresatte, lærer, evt. andre) får tilsendt et skjema som heter "Leddbeskrivelser". Dette skjemaet inneholder 23 ledd/tema der hvert ledd (eks. sosiale ferdigheter, relasjoner, forhold til omsorgspersoner m.m.) beskriver både styrker og sårbarheter hos deg. Under hvert ledd står det skrevet eksempler på hvordan du kan oppleve situasjonen akkurat nå. Du markerer det som passer best.

Det er viktig at dette gjøres før vurderingsmøtet tar sted, og at det fylles ut av deltakerne hver for seg.

Under

Vurderingsmøtet ledes at den som har sendt ut skjemaene. På dette møtet vil vi i fellesskap gradere styrker og sårbarheter i Lav - Moderat - Høy kategorier. På bakgrunn av dette vil risikoen for uønsket atferd bedømmes.

Det er ikke uvanlig at en ungdom har ulik grad av styrke og sårbarhet på forskjellige arenaer, som for eksempel hjem og skole.

Etter

Etter vurderingsmøtet vil den som er ansvarlig for vurderingen lage et forslag til konklusjon og legge dette frem i et nytt møte for de som deltok på vurderingsmøtet. På denne måten vil karleggingen kvalitetssikres av de som kjenner deg best. Det viktigste er å finne hvilke hjelpetiltak som bør iverksettes for å minske risiko for problemer. Dette innebefatter på hvilke områder og under hvilke omstendigheter risikoen er tydeligst. Samtidig velges hvilke faktorer som bør være i fokus nå og i oversiktlig tid fremover. Når dette er valgt, beskrives hensiktsmessige tiltak til hvert enkelt fokusområde og ansvaret for tiltakene fordeles. På denne måten vil vurderingen ligge til grunn for samarbeid med omsorgspersoner og de ulike etater som er involvert rundt deg.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å foreta en ny vurdering etter noen måneder.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?