HelsaMi
Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder

Skulderrehabilitering

Skulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde

Henvisning og vurdering

Når henvisningen er mottatt vurderer lege om pasienten har rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten eller ikke. Ved langvarige skuldersmerter er vanlig frist for helsehjelp 6 måneder, men man tilstreber at pasientene får tilbud raskere enn dette. Legen som vurderer henvisninger er den som vurderer om du trenger raskere behandling.

Det vurderes om utredningen skal gjøres av enten lege, lege og fysioterapeut eller tverrfaglig utredning ved lege, fysioterapeut og sosionom. Det vurderes også om det er behov for supplerende bildediagnostikk, som må foreligge ved konsultasjonen.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Adresse for henvisninger (fra og med 5. juni 2019):
(Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder)

Fysikalsk medisin og rehabilitering
HERID 92163

 

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:

 • Symptombeskrivelse og varighet

 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege

 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne

 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet.

 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus

 • Sivil/familiær status

 • Motivasjon for tilbakegang til jobb

 • Viktige faste medikamenter

 • Relevante tidligere sykdommerFør

Du får skriftlig innkallelse til time innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Denne inneholder enten tidspunkt for timen eller anslått uke for time. I tillegg får du tilsendt et kartleggingsskjema om smerter som du skal fylle ut og ta med til timen.

Ved den første polikliniske konsultasjonen blir du utredet for dine plager. Ved behov gjøres utredningen av det tverrfaglige teamet i fellesskap. Teamet består av lege, fysioterapeut og sosionom. Man kartlegger også dine egne oppfatninger om skulderplagene, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv. Gjennom samtale med deg og den kliniske undersøkelsen, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdende faktorer knyttet til dine smerter.

Du blir informert om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, får informasjon om skulderens oppbygning og funksjon og informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

Det blir vurdert hvilken behandling som er mest hensiktsmessig, og dersom det vurderes at du kan nyttiggjøre deg av skulderrehabilitering, settes du opp på venteliste for deltakelse.

Ved behov drøftes problemstillingen i tverrfaglig møte eller møte med skulderortoped i etterkant av konsultasjonen. Du får tilbakemelding i etterkant, enten per telefon eller brev.


Under

Skulderrehabiliteringstilbudet er i hovedsak todelt. Det består av skuldergruppe og individuell oppfølging. Tilbudene går over 3 måneder.

Skuldergruppen inneholder en undervisningstime for en gruppe pasienter med lignende plager og holdes av fysioterapeut med spesialkompetanse på skulderplager. Deretter får du individuell oppfølging med timer hos fysioterapeut, sosionom og lege, i tillegg til egentrening hjemme.

Individuell oppfølging tilpasses med timer til fysioterapeut, sosionom og lege, i tillegg til hjemmeaktivitet, avhengig av problemstilling.

Ordforklaringer Skulder

 
 

Etter

Videre oppfølging avhenger av resultatet av rehabiliteringen. Noen pasienter har ikke behov for videre oppfølging og avsluttes. Dersom skulderplagene skulle komme tilbake tas dette opp med fastlegen.

Ved behov for vurdering for kirurgi, tas problemstillingen opp med ortoped i felles møte. Ved behov for videre rehabilitering anbefales enten lokal fysioterapeut, som man kontakter selv, eller man henvises til rehabiliteringsinstitusjon. Dersom det er behov for smertemestringstilbud kan man også henvises til poliklinikkens egen ACT – Mestringsgruppe.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?