HelsaMi
Ortopedisk avdeling Øya

Revisjon av hofteprotese

Hvert år blir det utført ca. 1000 revisjoner (reoperasjoner) av hofteproteser i Norge. Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital er en av de avdelingene i Norge som gjør flest proteserevisjoner. Pasientene kommer fra hele Midt-Norge, og en del kommer også fra andre regioner. Slitasje av hele eller deler av protesen kan være årsak til revisjon, andre årsaker kan for eksempel være gjentatte luksasjoner eller løsning av protesedeler.

Ventetider

Henvisning og vurdering

Hvis du får plager fra en hofte hvor du tidligere har fått satt inn protese, blir du gjerne henvist fra fastlegen til ortopedisk poliklinikk for vurdering. I forbindelse med denne timen blir det som oftest tatt røntgenbilder, kanskje også CT bilder. Ortopeden spør litt om hvilke plager du har og undersøke proteseleddet. I noen tilfeller kan det være aktuelt å følge opp videre med kontroll og nye bilder etter en viss tid, mens for andre kan det være aktuelt med revisjon av hele eller deler av protesen.

Før

Når det er klart at du skal opereres, blir du innkalt til en dag på Pasientskolen. Denne varer som regel 4-5 timer. Her får du snakke med anestesilege som forklarer deg alt om bedøvelsen og hvilken smertestillende som blir brukt under operasjonen. Ortopeden forklare deg litt om operasjonen og hvilke deler av protesen som skal byttes. Praktiske ting som hjelpemidler, fasting og forberedelser til operasjon avklares med sykepleier, og du vil også bli undersøkt og få råd av en fysioterapeut.

Operasjonsdagen

Du møter fastende på morgenen på operasjonsdagen. Her blir du tatt imot av sykepleier som viser deg til rommet ditt. Du får beskjed om å ta på rent sykehustøy og legge deg i sengen. Det blir tatt blodprøve av deg og du vil få utdelt smertestillende medisiner samt faste medisiner du skal ta denne dagen. Operasjonsstedet blir inspisert av sykepleier, du skal selv sette et kryss med tusj for å godkjenne operasjonsstedet. Du blir kjørt ned til operasjonsavdelingen, dette skjer som regel til fastsatte tidspunkt.

Under

På operasjonsavdelingen blir du tatt i mot av en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier, og flyttet over til operasjonsbenken. Anestesilegen kommer og gir deg bedøvelse. Den vanligste bedøvelsen ved hofteproteser er ryggbedøvelse (spinalbedøvelse). Du er våken under operasjonen, men får medisiner som gjør at du slapper godt av, om du har behov for dette.

Der ryggbedøvelse ikke kan benyttes gis det narkose.

Etter

Etter operasjonen blir du kjørt til overvåkningsavdelingen hvor du blir i ca. 2-4 timer.  Her fjernes blærekateteret som ble innlagt før operasjonen, og du får hjelp til å stå ved sengen med prekestol. Når dette er gjort kjøres du tilbake til sengeposten hvor vi hjelper deg videre.

Etter operasjonen må du ta blodfortynnende medisin. Dette er for å redusere risikoen for å utvikle blodpropp i foten. Medisinen gis som en sprøyte i mageskinnet så lenge du er innlagt. Det kan være aktuelt å fortsette med dette også etter at du reiser hjem hvis du har økt risiko for blodpropp – i så fall vil vi lære deg å sette den selv.  Vi vil også ta blodprøver dagen etter operasjonen, for å følge med på blodprosenten din. Videre vil du få hjelp til å gå med krykker. Hvis det ut fra den operasjonen du har vært gjennom er visse restriksjoner på hvor mye du får belaste det opererte beinet eller lignende vil du får nøye instruksjoner rundt dette.

Forventet egeninnsats

Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut vedrørende egentrening. Vi forventer at du er aktiv i opptreningen. Da sykehusinnleggelsen er relativt kort, vil det være store forventninger til deg. Varigheten på innleggelsen vurderes ut fra visse kriterier slik som at du må komme deg inn/ ut av seng ved egen hjelp, gå i korridoren med krykker, ha tørt sår, være greit smertelindret samt ha gjennomført trappetrening. Utreise kan skje allerede en av de første dagene etter operasjonen hvis kriteriene er oppfylt. Revisjon av protesen på grunn av infeksjon fører gjerne til et lengre opphold på sykehuset.

Utskrivelse

De fleste av de som får revidert hofteprotesen sin reiser direkte hjem. Bor du alene er det spesielt viktig med god planlegging slik at det er best mulig tilrettelagt hjemme. Behov for rehabilitering vil bli tatt opp til vurdering på Pasientskolen og det vil eventuelt bli søkt for dette der. Når du er blitt operert så tar vi kontakt med det aktuelle rehabiliteringssenteret for å fastsette utreisedato.

Kontroller

Pasienter som har gjennomgått proteserevisjon vil bli kalt inn til kontroll hos fysioterapeut på poliklinikken 3 måneder etter operasjonen. Du vil få med avtale om kontrolltime når du reiser hjem. Den som har operert vil i tillegg vurdere om du også skal ha kontroll hos ortoped. Ved lang reisevei kan det være aktuelt med andre løsninger.
Vi følger alle våre pasienter med registrering i vårt lokale kvalitetsregister. Du vil derfor få spørreskjema å fylle ut både før og etter operasjonen. Omtrent ett år etter du er operert vil du få et spørreskjema i posten som du må sende tilbake til oss.

Prognose

Over 80% av pasientene opplever betydelig bedring av plagene etter revisjonen og bedrer aktivitetsnivået i hverdagen.

Vær oppmerksom

De vanligste komplikasjonene er infeksjon i protesen, at hofteprotesen kan gå ut av ledd, eller at det oppstår blodpropp. Det kan også oppstå ulik benlengde, muskelsvinn og halting, brudd i knokkel og nerveskade. Hvis det tilkommer tegn til infeksjon skal du ta kontakt med oss på ortopedisk avdeling!

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?