HelsaMi
Smertepoliklinikken

Radiofrekvensdenervasjon

Metoden brukes for å behandle langvarige nakke- og ryggsmerter.

Innledning

Prosedyren er delt i to deler. Først må du gjennom en undersøkelse (en diagnostisk blokade) for å se om du egner deg for behandling. Hvis tilstanden ligger til rette for det blir du satt opp til radiofrekvensbehandling (radiofrekvensdenervasjon). Det innebærer at nervene varmes opp for å få en mer langvarig smertelindring.

 

Henvisning og vurdering

St. Olavs Hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Personalia pasient
 

 • Navn, personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

    

Kontaktopplysninger henviser
 

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


1. Henvisningsårsak
 

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning
 • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

    

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
 

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.
 

 • Vekt, høyde
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

    

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
 

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

    

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?
 

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

    

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
 

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Før

De samme reglene for forberedelser gjelder for både blokader og radiofrekvensbehandling (RF-behandling):

Faste:

Du skal være fastende. Fastetiden for denne prosedyren er fire timer. Unntaket er klare væsker (saft, brus, kaffe, te) som kan drikkes inntil to timer før behandlingen.

Medikamenter:

Du må ikke bruke blodfortynnende medisiner (Warfarin, Marevan), acetylsalicylsyre (Albyl og lignende), betennelseshemmende medikamenter (Voltaren, Ibux, Napren og lignende) eller blodfortynnende sprøyter (Fragmin, Klexane). For at du skal få denne behandlingen må du ha vært uten blodfortynnende medisiner i minst én uke før behandlingen. Hvis du har brukt Marevan siste 10 dager må du ha målt INR om morgenen behandlingsdagen. Hvis du bruker lavdose acetylsalisylsyre (Albyl E, 75 eller 160 mg daglig) er det nok å holde opp med medikamentet i tre dager før behandlingen.

Praktisk informasjon:

Du må være forberedt på å tilbringe noen timer på sykehuset etter behandlingen. Du kan ikke kjøre selv, så du må ordne deg med annen transport. Du må også ha ledsager eller annen hjelp, og dette må du også ordne med selv.

Trenger du overnatting, må du ordne dette selv. For dekning av reiseutgifter og overnatting kontakter du ditt lokale kjørekontor på telefon 915 05 515 eller se pasientreiser.no. Dersom du på medisinsk grunnlag har behov for drosjerekvisisjon må dette være skriftlig begrunnet. Dette må skrives av henvisende instans/ primærlege som kjenner deg. Ta bekreftelsen med til timen.

Under

Undersøkelsen, den diagnostiske blokaden:

Undersøkelsen består i å blokkere nerver til ryggsøylens fasettledd med lokalbedøvelse for å se på om dette vil fjerne smerten. Avhengig av smerteutbredelsen og lokalisasjon får man fra to til seks sprøytestikk. Man kan ha noe ubehag ved dette. Man får to diagnostiske blokader (på to ulike dager). Effekten av disse danner grunnlaget for vurdering om man skal gå videre med en eventuell behandling.

Radiofrekvensbehandlingen (RF-behandlingen):
Hvis nerveblokadene viser at det er grunn til å gå videre med behandling kan nervene varmes opp for å få en mer langvarig smertelindring, dette kalles radiofrekvensdenervasjon, eller radiofrekvensbehandling. Behandlingsprosedyren er som ved injeksjon av lokalbedøvelse, og man kan kjenne noe ubehag under behandlingen. Ulike studier har vist at mellom 50 og 70 % får effekt av behandlingen. Hvis det er effekt varer denne vanligvis i 6-12 mnd. Behandlingen kan gjentas.

Etter

Noen kan få noe økte smerter, som behandles med vanlige smertestillende medikamenter. Ulike studier har vist av mellom 50 til 70 % får god effekt, men det kan ta noen uker før effekten kommer.

    

Vær oppmerksom

Komplikasjoner/bivirkninger
Noen reagerer allergisk på lokalbedøvelsen eller andre medikamenter man får (informer oss alltid om eventuelle allergier på forhånd). Noen kan få blødning eller blåmerker etter injeksjonen/ stikkene, muskelspasmer, nerveirritasjon og nummenhet. Det er også en liten fare for infeksjon. Ved behandling i øvre nakkeområde kan noen oppleve svimmelhet, dette avtar vanligvis etter noen tid.

Forholdsregler

Ta kontakt med lege dersom du får feber kombinert med økende smerter.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Kart Kunnskapssenteret

Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling.

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?