HelsaMi

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp

Pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge, skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. I pakkeforløpet legges det til rette for at du skal få være med å bestemme i avgjørelser om din utredning og behandling, og for at dette skal vurderes underveis.