HelsaMi
Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer

Prolaps i nakken

Mellom nakkevirvlene er det støtputer (mellomvirvelskiver). Skivene har en bløt kjerne og en kapsel. Med alderen endres skiven, og den ytre kapselen kan sprekke helt eller delvis og gi prolaps.


Nakkeprolaps og forkalkninger kan gi en smerte i nakken som stråler ut i én eller begge armene. Smerteintensiteten kan variere alt etter hvilken stilling du holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen, såkalte nevrologiske utfall.


Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket. Av og til kan det være trykk mot selve ryggmargen, noe som kan gi gangvansker, nummenhet og prikkinger i armer og ben.Prolaps i nakken og trang nerverotkanal kan gi nakkesmerter som stråler ut i den ene eller begge armene. De fleste pasientene opplever at symptomene blir betydelig bedre i løpet av de første ukene. Rundt 2 av 10 pasienter med nakkeprolaps vil ha behov for vurdering for kirurgi

Ventetider

Innledning

De fleste operasjonene blir gjennomført 3- 6 måneder etter at symptomene oppsto.  Operasjon er aktuelt dersom pasienten har vedvarende utstrålende smerter eller redusert funksjon i den ene eller begge armene. Hensikten med operasjonen er å avlaste trykket på nerven for å gi smertelindring i armen, og øke sjansen for å gjenvinne muskelkraft og hudfølelse. En del av pasientene opplever også en bedring av nakkesmertene. Dersom pasienten har store smerter eller nedsatt kraft i en eller begge armene, kan fastlegen henvise for akutt operasjon.

Hva er et prolaps

Noen ganger kan det bli en liten sprekk i den ytre harde ringen av mellomvirvelskiven. Gjennom denne sprekken kan noe av den myke, indre delen av skiven presse seg ut (skiveprolaps) og gi trykk mot nerveroten. Trang nerverotkanal skyldes ofte aldersforandringer i ledd, ben eller leddbånd (kalles også forkalkninger), og medfører at nerven gradvis får mindre plass i kanalen.
Både nakkeprolaps og forkalkninger kan en sjelden gang  påvirke ryggmargen. Pasienten vil da få andre symptomer i form av nummenhet i armer eller ben, klossethet i hendene, dårlig gangfunksjon og  vannlatingsplager. Disse pasientene har oftest ikke mye smerter i nakken. Denne tilstanden kaller vi cervikal myelopati.

Årsak

Man vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får skiveprolaps eller trang nerverotkanal i nakken. Flere faktorer kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker. Alder og arvelig disponering er sannsynligvis de viktigste årsakene.

Forekomst

Vi har ikke gode tall på forekomsten av prolaps eller trang nerverotkanal i nakken. Denne type aldersforandringer er vanlig på bilder av nakken (røntgen og MR) og sees hos ca 50% av personer over 50 år. Det er imidlertid bare et fåtall av disse som får de typiske symptomene. Forekomsten er sannsynligvis under 1%.

 I Norge opereres ca 850 pasienter pr. år.

Prognose

De fleste som får prolaps i nakken blir bra av seg selv uten behov for kirurgisk behandling.


Dersom smertene ikke går over innen rimelig tid, kan operasjon likevel være et bra alternativ.
Når det er godt samsvar mellom sykehistorie/symptomer og bildefunn, er det stor sannsynlighet for at en operasjon vil hjelpe. Imidlertid er det ingen garanti for det. En operasjon hjelper best på de smertene som stråler ned i armen(e).

Studier
Mange studier som sammenligner ulike typer kirurgisk behandling av utstrålende armsmerte, finner gode resultat av behandling
Det er imidlertid få studier som sammenligner ikke-kirurgisk behandling med kirurgi.
En svensk studie fra 2013 der en sammenligner fysioterapi alene med kirurgi og fysioterapi, fant følgende:
Andel pasienter som ble bedre/mye bedre 1 år etter tiltak  – 87 % i kirurgigruppa etter 1 år, 62% i den andre gruppa som ikke ble operert. Det er mindre forskjell mellom gruppene etter 2 år.


Dette betyr altså at mer enn 6 av 10 ble bra uten kirurgisk behandling. En ser også at de som blir operert får raskere bedring, men at langtidsresultatene er ganske like.


 


 

Henvisning og vurdering

Spesialist ved sykehuset trenger henvisning fra fastlege etter at det er tatt MR av nakken, som viser prolaps eller trang nerverotkanal, som kan forklare symptomene.
MR bilder sammen med sykehistorie og symptomer er viktig for spesialisten som vurderer din tilstand.

Før

Mens du venter på operasjon


Aktivitet og hvile
Det anbefales som oftest å være relativt aktiv, selv om du har en del smerter. Gjenoppta dagliglivets aktivitet og arbeid om mulig. Snakk med arbeidsgiveren din om du eventuelt kan utføre alternative arbeidsoppgaver. Sykemelding kan være et alternativ, men dette må du diskutere med din fastlege.


Smertestillende
Ofte kan plagene lindres med reseptfrie medisiner. Disse bør tas med jevne mellomrom, for eksempel 3-4 ganger i døgnet. Trenger du sterkere smertelindring, kan du diskutere dette med din fastlege.

Alkohol

Alkohol tynner ut blodet og gjør vevet mer lettblødende. Alkohol skal ikke inntas i større mengder den siste uken. De siste 24 timene før operasjonen skal du være avholdende.


 

Røyking

Røyking hemmer blodsirkulasjonen og øker risikoen for blodpropp og luftveiskomplikasjoner i forbindelse med narkosen.

P-piller

Vi anbefaler at pasienter som opereres i narkose slutter med P-pillene senest 14 dager før operasjonen. Kombinasjonen P-piller og røyking kan øke risikoen for blodpropp. Minipille eller hormontabletter som brukes i og etter overgangsalderen kan du fortsette med.

Infeksjoner

Infeksjoner bør ikke foreligge ved operasjonstidspunktet pga økt risiko ved narkose. Forkjølelse gjør at operasjonen normalt bør utsettes. Spesielt gjelder dette dersom du har feber eller hoste. En lettere forkjølelse på tilbakegang har normalt ingen betydning.


 

Forberedelse på sykehuset

Dagen før operasjonen skal du ha samtale med kirurg og narkoselege. En sykepleier vil informere deg om nødvendige forberedelser før operasjonen.   

Før operasjoner i narkose skal man være fastende (dvs. ikke spise, drikke eller røyke) de siste 6 timene. Dette gjelder også snus, drops, tyggegummi og lignende.

Du kan drikke ett glass vann inntil 1 time før operasjonen.

Smykker (herunder piercing) etc. legges igjen hjemme. 

Under

Kirurgisk inngrep

Det benyttes en mikrokirurgisk teknikk der man opererer gjennom et hudsnitt på 3-5 cm foran på halsen. Operasjonen består i å fjerne mellomvirvelskiven med prolaps mellom to virvler og evt. lage bedre plass i nerverotkanalen. Nerveroten får da bedre plass. Det blir så utført en avstiving av den delen av nakken der prolapset eller forkalkningen var lokalisert. Avstivningen gjøres med en burteknikk der mellomvirvelskiven erstattes med et syntetisk ”bur”. Med tiden vokser ben gjennom buret og gir en avstiving. Denne type avstivning medfører vanligvis ikke dårligere bevegelse i nakken etter operasjonen. Operasjonstiden varierer, men er vanligvis ca 1 – 1 ½ time.

Risiko

Ingen operasjon er risikofri. Blødninger, skade på nerver eller spiserør er sjeldne komplikasjoner, men kan skje. Pasienten observeres nøye minimum 6 timer etter operasjonen. Det brukes alltid mikroskop under operasjonen for å minske risikoen. Inngrepet utføres i narkose.

Etter

Etter operasjoner i narkose vil man måtte ligge en stund på overvåkingsavdelingen. Nakken din er ikke ustabil på noen måte, ingen ting kan ”slites av” eller ”gå i stykker”. Du kan bevege nakken fritt, og du kan stå opp allerede operasjonsdagen. Det er viktig at du kommer i gang så snart som mulig. Fysioterapeut og sykepleiere ved avdelingen vil veilede deg i forhold til aktivitet. De fleste pasienter kan reise hjem samme dag eller dagen etter operasjonen.
Instrukser om oppfølging, kontroller og aktivitetsnivå vil bli gitt av lege og fysioterapeut ved utreise. Selv om alt fungerer bra er det klokt å holde seg noe rolig de første dagene. Dersom man blir akutt uvel eller svimmel så kan man legge seg flatt ned og legge opp beina. Det er viktig å få i seg nok væske.

Smertereaksjon

Etter nakkeoperasjoner forfra i nakken vil man vanligvis ikke oppleve mye smerte. Dette er imidlertid individuelt. Smerten er som regel verst det første døgnet. Deretter blir det normalt en rask bedring. Instrukser om smertelindrende medisiner vil bli gitt av lege før hjemreise.

Svelgvansker

Mange pasienter merker en viss klumpfølelse i halsen etter operasjonen. Dette ubehaget pleier imidlertid å forsvinne etter noen dager eller uker.

Feber

Etter inngrepet kan man få en lett feberreaksjon med temperatur opp til 38 – 38.5 grader. Etter to dager er vanligvis temperaturen normal igjen. Blir temperaturen høyere eller ikke normaliserer seg, kan du ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Betennelse

Det er uvanlig at det blir betennelse i denne type operasjonssår. Du bør likevel være på vakt dersom du får økende smerter fra operasjonssåret, eller stigende feber etter operasjonen.

Bade/dusje

 Du kan dusje etter 2-3 dager. Skift alltid til tørr bandasje. Vent med å bade til etter stingene eller agraffene er fjernet.

Stingene

Agraffer (stifter) fjerner du hos egen lege 5 - 7 dager etter operasjonen.

Kontroll

Etter hjemkomst får du brev om kontrollbesøk på poliklinikken. Dette skjer oftest ved fysioterapeut 3-6 uker etter operasjon, hvis annet ikke avtales.

Aktivitet og opptrening etter nakkeoperasjon

I lenken under kan du lese informasjon om trening og aktivitet etter en nakkeoperasjon.  Pasienter får vanligvis tilsyn av fysioterapeut første postoperative dag og det vurderes da behov for individuell tilpasning av øvelser/ råd.

Informasjon om aktivitet og opptrening etter nakkeoperasjon (PDF)

Vær oppmerksom

Før operasjonen:

Dersom du opplever betydelig forverring av symptomene i ventetiden før operasjon bør du kontakte din fastlege.

Etter operasjon:

Ved betydelige smerter som ikke gir seg kort tid etter operasjonen, evt økende svelgbesvær eller tegn til infeksjon i såret bør du ta kontakt direkte med avdelingen.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?