Primærrehabilitering paraplegi

Behandlingsprogram, Ryggmargsskader

 

En ryggmargsskade medfører brudd i den nevrologiske forbindelsen mellom hjernen og kroppen. Alvorlighetsgraden avhenger av skadens nivå og omfang. Man skiller mellom traumatiske (forårsaket av ytre skade) og ikke-traumatiske (forårsaket av blødning, svulst, betennelse, infeksjon, slitasje, aldring, medfødte lidelser) ryggmargsskader.

 

 

Innledning

 

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for den det gjelder og påvirker store deler av kroppen. Skaden kan medføre lammelser og følelsestap nedenfor skadestedet,med nedsatt blære-, tarm og seksualfunksjon.

Paraplegi skyldes en skade i ryggmargen nedenfor nakken.

Henvisning og vurdering

Avdelingen består av en sengepost med 10 senger, og har landsdelsfunksjon for Helse-Midt og Helse-Nord. Pasienter i målgruppen får tilbud om plass når det er vurdert at pasienten er medisinsk stabil og klar for spesialisert rehabilitering. Avdelingen vurderer henvisninger ved ukentlige inntaksmøter.

 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 

Følgende momenter bør være med i en henvisning:

 • Personalia
 • Henvisningsårsak:
 • Diagnose:
 • Familiestatus:
 • Yrkesstatus:
 • Aktuell sykehistorie:
 • Fysisk funksjon:
 • Naturlige funksjoner:
 • ADL:
 • Tidligere utredning/behandling/rehabilitering:
 • Anbefaling til videre behandling:
 • Hvor lenge skal pasienten bruke korsett?
 • Restriksjoner i fht mobilisering?
 • Røntgen kontroll?
 • Hvor lenge eventuell antibiotikabehandling?
 • Andre relevante sykdommer:
 • Stimulantia:
 • Psykisk:
 • Medikamenter:
 • Mål for oppholdet:

 

Anbefalt sjekkliste ved ryggmargsskade for fastleger.pdf

Henvisning for kontroll TR 2014-12-22_1-2.pdf

1. Utredning

 

Ved interne henvisninger foretar en lege (fysikalskmedisiner) et tilsyn før vurdering. Ved eksterne henvisninger opprettes telefonisk kontakt.

2. Behandling

Når du kommer til Avdeling for Ryggmargsskader, vil et tverrfaglig sammensatt team bistå deg med å sette individuelle og realistiske mål for videre rehabilitering.

Motivasjon og egeninnsats vil være avgjørende for et godt resultat. Det tverrfaglige teamet tilstreber at kravene som stilles til deg står i forhold til målsetting og eksisterende ressurser. Det handler om å etablere et livsgrunnlag basert på dine egne verdier og forutsetninger.

Samhandling mellom alle aktører i behandlingskjeden er suksesskriteriet og bidrar til en helhetlig rehabiliteringsprosess for pasienten. Utskriving av personer med ryggmargsskade fra sykehus krever god planlegging og samhandling med kommunene. Rehabiliteringen fortsetter hjemme, der hverdags rutiner og aktiviteter skal fungere.

3. Oppfølging

Avdelingen har ansvar for livslang oppfølging etter en ryggmargsskade. Fastlege eller sykehus henviser til oppfølging ved ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Oppfølgingsopphold varierer fra 1-14 dager, og anbefales minst hvert 5.år. Oppfølgingsopphold er planlagte innleggelser hvor tverrfaglig team blir satt sammen ut ifra pasientens utfordringer og behov for å kunne gi best mulig kvalitet på behandlingen under oppholdet.

 

Utover dette bør fastlege henvise til opphold gjennom

Livslang Oppfølging etter ryggmargsskade

 

 

Mer om ryggmargsskader

 

 

 

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Landsforeningen for ryggmargsskadde og spinalenhetene i Norge har sammen laget informasjonshefter både for deg med en ryggmargsskade og for helsepersonell. Disse kan du laste ned selv, og også gi til din fastlege

bilde av temahafter rfa LARS

Kontakt

Avdeling for ryggmargsskader
Telefon
72575100
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon blir besvart av avdelingspersonalet på kveld og helg.
E-post
Programansvarlig
Annette Halvorsen
Nevro øst
Besøksadresse
Edvard Griegs gate 8(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Kunst - "Visuelle vitaminer"

Kunstsamlingen ved St. Olavs hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Hva er callback?

Callback innebærer at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Betaling for ikke å møte

Varsel om at du ikke kan benytte timen må gjøres senest 24 timer før avtalen. Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen medfører et gebyr på 640 kroner (i 2016).  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.