HelsaMi
Ryggmargsskader

Primærrehabilitering paraplegi

En ryggmargsskade medfører brudd i den nevrologiske forbindelsen mellom hjernen og kroppen. Alvorlighetsgraden avhenger av skadens nivå og omfang. Man skiller mellom traumatiske (forårsaket av ytre skade) og ikke-traumatiske (forårsaket av blødning, svulst, betennelse, infeksjon, slitasje, aldring, medfødte lidelser) ryggmargsskader.

 

 

Innledning

En skade på ryggmargen oppstår relativt sjeldent, men har omfattende konsekvenser for den det gjelder og påvirker store deler av kroppen. Skaden kan medføre lammelser og følelsestap nedenfor skadestedet,med nedsatt blære-, tarm og seksualfunksjon.

Paraplegi skyldes en skade i ryggmargen nedenfor nakken.

Henvisning og vurdering

Avdelingen består av en sengepost med 10 senger, og har landsdelsfunksjon for Helse-Midt og Helse-Nord. Pasienter i målgruppen får tilbud om plass når det er vurdert at pasienten er medisinsk stabil og klar for spesialisert rehabilitering. Avdelingen vurderer henvisninger ved ukentlige inntaksmøter.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Følgende momenter bør være med i en henvisning:

 • Personalia
 • Henvisningsårsak:
 • Diagnose:
 • Familiestatus:
 • Yrkesstatus:
 • Aktuell sykehistorie:
 • Fysisk funksjon:
 • Naturlige funksjoner:
 • ADL:
 • Tidligere utredning/behandling/rehabilitering:
 • Anbefaling til videre behandling:
 • Hvor lenge skal pasienten bruke korsett?
 • Restriksjoner i fht mobilisering?
 • Røntgen kontroll?
 • Hvor lenge eventuell antibiotikabehandling?
 • Andre relevante sykdommer:
 • Stimulantia:
 • Psykisk:
 • Medikamenter:
 • Mål for oppholdet:

 

Anbefalt sjekkliste ved ryggmargsskade for fastleger.pdf

Henvisning for kontroll TR 2014-12-22_1-2.pdf

Utredning

Rehabilitering etter ryggmargsskade bør starte så tidlig som mulig, etter overføring fra akuttavdeling. Behov for avklaring i forkant av overflytning til rehabiliteringsavdeling fra akuttavdeling blir avgjort av opplysninger som følger med fra akuttavdelingen. Noen ganger foretar en lege (fysikalskmedisiner) et tilsyn før vurdering, andre ganger opprettes telefonisk kontakt.

Behandling

Når du kommer til Avdeling for Ryggmargsskader, vil et tverrfaglig sammensatt team bistå deg med å sette individuelle og realistiske mål for videre rehabilitering.

Motivasjon og egeninnsats vil være avgjørende for et godt resultat. Det tverrfaglige teamet tilstreber at kravene som stilles til deg står i forhold til målsetting og eksisterende ressurser. Det handler om å etablere et livsgrunnlag basert på dine egne verdier og forutsetninger.

Samhandling mellom alle aktører i behandlingskjeden er suksesskriteriet og bidrar til en helhetlig rehabiliteringsprosess for pasienten. Utskriving av personer med ryggmargsskade fra sykehus krever god planlegging og samhandling med kommunene. Rehabiliteringen fortsetter hjemme, der hverdags rutiner og aktiviteter skal fungere.

Oppfølging

Avdelingen har ansvar for livslang oppfølging etter en ryggmargsskade. Fastlege eller sykehus henviser til oppfølging ved ryggmargsskaderelaterte problemstillinger.

Oppfølgingsopphold varierer fra 1-14 dager, og anbefales minst hvert 5.år. Oppfølgingsopphold er planlagte innleggelser hvor tverrfaglig team blir satt sammen ut ifra pasientens utfordringer og behov for å kunne gi best mulig kvalitet på behandlingen under oppholdet.

 

Utover dette bør fastlege henvise til opphold gjennom

Livslang Oppfølging etter ryggmargsskade

 

 

Mer om ryggmargsskader 

 

 

Faresignaler

Landsforeningen for ryggmargsskadde og spinalenhetene i Norge har sammen laget informasjonshefter både for deg med en ryggmargsskade og for helsepersonell. Disse kan du laste ned selv, og også gi til din fastlege

bilde av temahafter rfa LARS 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?