Nedre luftveisinfeksjoner hos barn

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomsklinikken

Nedre luftveisinfeksjoner er infeksjoner i luftveiene som sitter nedenfor stemmebåndene. Vi regner vanligvis tre hovedtyper sykdommer til nedre luftveisinfeksjoner; bronkiolitt, bronkitt og lungebetennelse.

 

Innledning

Henvisning og vurdering

Nedre luftveisinfeksjoner blir alltid henvist som øyeblikkelig hjelp til Barne- og ungdomsklinikken. Lege på kommunal legevakt eller fastlegen kan henvise barn til vurdering i Barn mottak ved St. Olavs Hospital. Legevaktslegen vil først undersøke barnet og ofte forsøke effekt av inhalasjonsmedisiner før eventuelt behov for kontakt med Barn mottak for akutt henvisning til vurdering eller innleggelse.

I pasientmottaket vil barnet først vurderes av en sykepleier. Sykepleieren bruker et systematisk vurderingssystem som kalles triage. Dette brukes for å vurdere hastegrad på behandlingen. Barnet blir vurdert som rød pasient (haster mest), oransje pasient (haster litt mindre), gul pasient eller grønn pasient (ikke tiltrengende øyeblikkelig hjelp, kan vente). Om det kommer inn barn med høyere hastegrad enn ditt barn, kan det oppstå noe ventetid på venterommet etter at barnet har fått triage vurderingen.

Legen ser til barnet i Barn mottak så fort det lar seg gjøre, men prioriterer pasienter som har høyest hastegrad. Røde pasienter kan ikke vente og skal alltid tilses umiddelbart av lege.

Dere kan være sammen med barnet under hele oppholdet i Barne- og ungdomsklinikken (med unntak av under narkose).

 

 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Utredning

En vakthavende barnelege (overlege eller lege under utdanning i barnemedisin) vil undersøke og vurdere barnet på et behandlingsrom i Barn mottak. Her vil det bli tatt stilling til om det er behov for blodprøver og/eller røntgen av lungene. Ved blodprøve er det muligheter for å bruke bedøvelsesplaster.

Les mer om Blodprøve

Blodprøve

En blodprøve er en undersøkelse av blodet for å kartlegge normale og sykelige forhold i kroppen. Blodprøven kan også brukes til å påvise legemidler eller giftstoffer.

 

Å ta blodprøve, er å tappe en liten mengde blod for å undersøke om det er forandringer i blodets innhold. Ved enkelte sykdommer kan blodet vise forandringer. Dette gjelder antall blodceller, utseende og konsentrasjonen av ulike biokjemiske stoffer. Ved å analysere blodet kan vi få et godt bilde av hva som skjer i kroppen.

Hvor tar du blodprøven?

Hvis du har en rekvisisjon fra fastlegen eller annen rekvirent utenfor sykehuset så skal blodprøven tas ved prøvetakingspoliklinikken i Akutten Hjerte Lunge senter, 1. etasje. Dette gjelder både voksne pasienter og barn.

Åpningstider prøvetakingspoliklinikk

 1. Før

   

  Forberedelser hjemme

  Enkelte analyser blir direkte påvirket av måltider og/eller kosthold. Det er derfor viktig at du følger retningslinjer fra den som har bestilt (rekvirert) blodprøven. Spørsmål om faste eller diett rettes til henvisende lege.

  Barn kan gjerne synes at det å ta blodprøve er vondt og skummelt. For at det ikke skal gjøre vondt, kan dere legge på et lokalbedøvende plaster eller krem. Dette gir en midlertidig følelsesløshet eller nummenhet der kremen/plasteret ble påført. Bedøvelsesplasteret eller kremen kjøpes på apotek. Den trenger ca. 1 time for å virke godt. Derfor må den legges på i god tid før blodprøven tas.

  Forberedelse på sykehuset

  Avdelingens prøvetakingsenhet mottar pasienter fra sykehusets poliklinikker og sengeposter til prøvetaking i åpningstidene.  Prøvetaking av pasienter utenom sykehuset foregår fortrinnsvis hos fastlegen, men tas imot dersom prøvetakingen byr på spesielle problemer. Du må medbringe legitimasjon og rekvisisjon fra lege hvis denne ikke er sendt laboratoriet tidligere. Du trenger ikke bestille time for blodprøvetaking ved våre prøvetakingspoliklinikker, og det kreves heller ingen egenandel. Laboratoriets ansatte kan ikke ta flere prøver enn det legen din har bestilt.

 2. Under

  Gjennomføring

  Den som skal ta prøven, spør om navn og 11-sifret fødselsnummer for å sikre riktig identitet ved merking av prøvene. Prøvetaker har god trening i å ta blodprøver og skal sørge for at prøvene tas på en skånsom, effektiv og korrekt måte.

  Når en blodprøve tas fra en vene, stikkes en venekanyle, en tynn silikonbelagt nål, inn i en blodåre som ligger rett under huden; ofte på innsiden av albuen. For at blodåren skal være lett å treffe, strammes et bånd rundt overarmen. Blodåren blir da stående litt utspent og er lettere å se. Venene på forsiden av albuen egner seg godt til blodprøve; de er passe store og ligger nær hudoverflaten. Vener på håndryggen og ved anklene kan også benyttes. Men hos pasienter med dårlig sirkulasjon og hos diabetspasienter bør man unngå å ta blodprøve på disse stedene.

  Blod tappes i vakuumrør som fyller seg med den mengden blod som er nødvendig. Korkene på rørene har forskjellige farger. Hver farge viser hvilket stoff røret er tilsatt for å forhindre at blodet størkner. Vanligvis tapper vi 1 - 5 rør med blod, avhengig av hvor mange analyser legen din har bestilt.

  Vanligvis er det uproblematisk å ta blodprøve. Det kan gi litt ubehag når venekaylen sklir gjennom huden, men ubehaget går fort over. Noen kan bli uvel under prøvetakingen. Hvis du vet at dette kan gjelde deg, er det fint hvis du sier fra til den som skal ta prøven.

  Lokalbedøvende krem kan brukes til barn eller andre som er svært engstelige. Denne bør i så fall legges på huden minst 1 time før prøvetakingen. (Fungerer ikke ved finger- eller hæl-stikk).

  Selve blodprøvetakingen tar vanligvis noen få minutter. Den utføres som regel med personen i sittende stilling. Hvis det er mulig, bør du ha sittet i ro minst 15 minutter på forhånd.

  Etter at blodprøven er tatt, må man trykke litt på stikkstedet med en bomullsdott slik at det ikke blir blødninger. Når blodprøven tas fra en arterie, som oftest på håndleddet, er det viktig å klemme hardt og lenge på stikkstedet for å hindre blødninger. Hvis du bruker blodtynnende legemidler bør du klemme på stikkstedet litt lengre.

 3. Etter

  Resultat av undersøkelsen 

  Svar på blodprøvene blir rapportert til rekvirerende lege eller avdeling. Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere blodprøvene.  Mens noen prøvesvar vil være ferdig etter noen minutter, vil andre besvares etter få timer, senere samme dag eller neste dag. For enkelte prøvesvar kan det ta dager før svarene foreligger.  For prøver som sendes til andre sykehus kan svartiden variere fra dager til uker.Dersom du er innlagt på sykehuset eller går poliklinisk til lege på sykehuset, vil mange prøvesvar være tilgjengelig elektronisk like etter analyseringen.

  Dersom prøvesvaret sendes i post til lege, kan det ta noen dager før du får svar. 

  Det er legen som informerer om prøvesvar. Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg.

Gå til Blodprøve

Les mer om Røntgen av lungene

Røntgen av lungene

Røntgen thorax viser bilde av lungene, hjertet, ribbein, hovedpulsåren og midtre del av brystet (mediastinum).

Røntgen thorax er den hyppigst utførte røntgenundersøkelsen.

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen forberedelser.

 2. Under

  Før undersøkelsen blir du bedt om å kle av deg på overkroppen og fjerne smykker. Brystholder må tas av, men du kan eventuelt ha på en ettersittende trøye. Langt hår må settes opp/samles på hodet. Som regel blir det tatt to bilder, fortrinnsvis stående. Du blir bedt om å trekke pusten dypt inn og holde pusten mens bildet blir tatt. Man må stå helt stille. Ved enkelte problemstillinger kan det være aktuelt å ta tilleggsbilder.

  Undersøkelsen tar ett par minutter og er helt smertefri.

 3. Etter

  Undersøkelsen krever ingen spesiell oppfølging. Bildene blir beskrevet av en radiolog (røntgenlege) og svaret sendes henvisende lege.

   

Gå til Røntgen av lungene

2. Behandling

Ved nedre luftveisinfeksjoner:

vil legen ofte se om barnet har behov for inhalasjonsmedisiner på forstøver eller såkalt pariapparat.

Les mer om Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus

Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus

 

Inhalasjonsbehandling blir gitt til pasienter med pustebesvær. Ved inhalasjon kommer medisinene ned i luftveiene. Medikamentet virker raskt, det åpner opp luftveiene umiddelbart og gjør det lettere å puste.

 

Forstøverapparat er en maskin som lager damp av flytende medisiner, eller saltvann, som dampes inn i barnets luftveier via en maske som plasseres over munn og nese. De fleste barn protesterer gjerne de første gangene, men som oftest går det bedre etter hvert. Mindre barn bør sitte på fanget eller støttes opp av voksne. Foreldre får ikke gi inhalasjon de første gangene uten at helsepersonell er tilstede. Tilstrekkelig opplæring må gis først.

 1. Før

   

  Behandlingen krever ingen forberedelser, men det kan være lurt å pusse/rense nesen med saltvann ved behov.

 2. Under

   

  Legen vil undersøke barnet, observere hvordan det puster og allmenntilstanden. Trenger barnet behandling, vil vi gi medisiner gjennom et inhalasjonsapparat. Medisinene demper hevelsen i slimhinnene i lungene og løser opp slimet. Dette vil gjøre det lettere for barnet å puste igjen. Når barnet puster normalt igjen, trenger det ikke flere inhalasjoner.

  Behandlingstiden varierer fra barn til barn. Noen trenger få inhalasjoner,  og andre trenger behandling over flere dager.

 3. Etter

   

  Etter inhalasjoner som inneholder kortikosteroider er det viktig å skylle munnen og tørke ansiktet med en fuktig klut.

  Effekten av forstøverbehandlingen vil være med å bestemme om det er nødvendig med innleggelse. Hvis barnet har god effekt av forstøverbehandling og er over seks måneder, kan det være aktuelt at dere får med dere forstøverapparat hjem. Dere vil få opplæring i bruken av forstøverapparatet og medisinene.

Vær oppmerksom

 

Det er ingen komplikasjoner forbundet med inhalasjonsbehandling. Enkelte medikamenter kan gi forbigående økt puls.

Gå til Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus

Avdeling
Barne- og ungdomsklinikken
Sted
Kvinne-barn-senteret
Oppmøte
Har du spørsmål angående behandlingen hjemme, kan du komme direkte til Barn mottak eller ta kontakt på telefon: 72 57 47 64.

Ved bronkiolitt (nedre luftveisinfeksjon hos barn under 2 år):

vil det ofte gis bare forstøverbehandling (inhalasjoner) med saltvann og ikke legemiddel. Dette er for å løsne slim i lungene. Noen ganger kan det være nødvendig å gi racemisk adrenalin. Da er medisinen i saltvannet, som barnet puster inn  fra forstøverapparatet, tilsatt adrenalin. Hvis vi bruker racemisk adrenalin skal lege og sykepleier vurdere om barnet har effekt av medisinen, og medisinen skal gis når barnet har behov for det. Ikke etter faste tider. Dette gjør vi for å stresse/forstyrre barnet i minst mulig grad.

Hvis barnet har tilbakevendende episoder med tetthet i brystet kan det dreie seg om barneastma. Da kan det være aktuelt å gi barnet inhalasjoner med kortisonpreparat (flyide/pulmicort) og medisiner som åpner luftveiene (ventoline). Kortisontabletter (betapred eller prednisolon) gis ikke rutinemessig til barn med bronkiolitt.

Barn med astma:

får ofte forverrelser av sin astma i forbindelse med infeksjoner, spesielt ved virusinfeksjoner eller forkjølelser. Barn med astmaforverring blir vurdert på samme måte som barn med nedre luftveisinfeksjon og effekten av forstøverbehandling vurderes i pasientmottaket for barn. Barn med astmaforverring og innlegges på sykehus vil som regel få kortisontabletter og hyppige inhalasjoner. Det kan være aktuelt å gi adrenalinsprøyte eller astmamedisiner direkte i blodåren intravenøst (infusjon med teofyllin) hvis barnet er svært tett av astma.

Alvorlig nedre luftveisinfeksjon eller astmaforverring:

Ved alvorlig infeksjon kan barnet bli så tett i pusten at det må ha pustestøtte. Første trinn på slik støtte er «high flow» surstofftilførsel.

En svært sjelden gang vil barn behandles på respirator i forbindelse med nedre luftveisinfeksjon eller astma.

3. Oppfølging

Det er vanligvis ikke behov for kontroll etter innleggelse for nedre luftveisinfefksjoner. Hvis barnelegen vurderer at barnet ditt bør ha oppfølging og/eller kontroll, vil du få beskjed om det før utskriving.

Ved lungebetennelse kan det noen ganger være aktuelt å kontrollere med røntgenbilde av lungene etter hjemreise. Hvis det er mistanke om astma, henviser legen på sykehuset barnet ditt til praktiserende barnelege (tidligere friskt barn) eller poliklinikk for allergologi (risikobarn) i Barne- og ungdomsklinikken.

Barn med meget hyppige infeksjoner kan noen ganger ha behov for å få utredet immunforsvaret. Noen barn har nytte av en vurdering hos øre-nese-hals- lege etter utskriving.

 

Kriterier for utskriving

Pasientene kan skrives ut nå forholdene er vedvarende tilstede; når pasienten er i generell bedring:

 • Avtagende pustebesvær
 • Uten pustestopp
 • Uten surstoff tilskudd i 8-12 timer inklusive en periode med søvn
 • Spiser noe/en del selv
 • Trygge foreldre

Hjemmeinhalasjonsforstøver er aktuelt etter utskrivelse hvis barnet fortsatt har mye tungpust eller slim, og har effekt av inhalasjoner. Vi sender vanligvis ikke forstøverapparat hjem til korttidsbruk til barn under seks måneder.

Prognose

Hovedregelen er at barn som ikke har tilgrunnliggende sykdom blir friske av nedre luftveisinfeksjoner innen 1-2 uker. Det er en viss risiko for astmautvikling hos barn som har hatt bronkiolitt i spedbarnsalder. Vi utreder ikke rutinemessig alle barn etter bronkiolitt.

Forskning

Ved St. Olavs Hospital har vi en stor satsning på forskning på nedre luftveisinfeksjoner hos barn. Det forskes på å finne ut mer om virusene som gir luftveisinfeksjon og astmaforverring hos barn. Vi søker også å finne forklaring på hvordan virusinfeksjoner kan bidra til at noen barn utvikler astma. Ved innleggelsen vil dere få informasjon om «Luftveisstudien» og bli spurt om deltagelse i denne.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Barne- og ungdomsklinikken
Kontaktinformasjon

Oppmøtested:

Kvinne-Barn senteret
72 57 47 64

Henvendelse i skranken 1. etasje.

Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72573000
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Programansvarlig
Kari Risnes
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Google maps)

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering Øya

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.