Legemiddelassistert rusbehandling - LAR

Poliklinikk og LAR

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Informasjon fra helsenorge.no

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I tillegg hjelper det pasienter til å bli lengre i behandling og reduserer risiko for smittsomme sykdommer. Dersom behandlingen kombineres med psykososial rehabilitering, øker effekten.

​Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.

Samarbeider om LAR-beha​​ndling

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.​

Substitusjonsbehandling skal normalt ikke være førstevalget i behandling for opioidavhengighet, med mindre man etter en helhetsvurdering av pasienten finner at LAR vil være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet.

Pasientens alder skal tillegges særskilt vekt ved vurdering av om LAR skal tilbys. Beslutning om innskrivning i og utskrivning fra LAR er lagt til spesialisthelsetjenesten. Når pasienten er stabilisert, kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til allmennlege i helsetjenesten i kommunen. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for en eventuell avvikling av behandlingstilbudet

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

Henvisninger til LAR skal sendes til:

St. Olavs Hospital
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
7006 Trondheim

Spørsmål kan rettes til 73 86 28 00

For henvisninger til LAR skal det benyttes eget henvisningsskjema:

Henvisning til LAR.docx

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Hvis du har en avhengighet til opioider og ønsker behandling for denne lidelsen, kan du be din fastlege eller annet helsepersonell om å henvise deg til vurderingsenheten ved TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling. Henvisningen bør inneholde dokumentasjon på opoid avhengighet og eventuelt tidligere behandling.

Hvis du får innvilget rett til behandling, vil du bli kalt inn til en første samtale, for avklaring av dine behov og ønsker. Du vil også få tilbud om en basisutredning. På bakgrunn av dokumentasjonen i henvisningen, dine behov, ønsker og utfallet av basisutredningen, vil behandler avgjøre hvilken behandling du skal få tilbud om i TSB. Legemidelassistert rehabilitering (LAR) er ett av flere behandlingstilbud for opoid avhengighet. Som navnet tilsier, er LAR en rehabilitering med støtte av et opioid legemiddel.

 

2. Under

Du er i LAR fra den dagen behandler har godkjent behandling med opioid legemiddelstøtte. Lege og behandler vil planlegge behandlingsforløpet sammen med deg.

Følgende vil bli avklart før oppstart med opioidbehandling:

 • Informasjon om behandlingstilbudet.
 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke ressurspersoner som skal involveres (i en ansvarsgruppe).
 • Avtaler som skal inngås for å sikre forsvarlig behandling.
 • Hvilket legemiddel du skal behandles med.
 • Skal oppstart av legemiddel skal skje poliklinisk eller i institusjon.
 • Oppstartdato og sted for første inntak av legemiddel.
 • Når og hvor du skal levere urinprøve og eventuelt andre rusforebyggende tiltak.
 • Det er også nyttig for behandler å  få vite om andre sider av livet ditt, som kan ha betydning for behandlingen, som for eksempel fysisk og psykisk helse. 

Terapeutisk samtale

Du vil få tilbud om terapeutisk samtale med behandler i LAR. Temaet i slike samtaler kan være rusmestring, risikofaktorer for tilbakefall til rus, kartlegging av psykisk og fysisk helse, sosiale forhold, eller andre ting som er viktig for deg.

Ansvarsgruppe

Det lages en ansvarsgruppe for din behandling. Denne gruppen vil bestå av deg, din fastlege, din behandler i LAR, din kontakt i kommunen og andre personer som skal støtte under behandlingen. Sammen lager vi en behandlingsplan for å nå målene dine.

Samarbeidsmøter

Vi har samarbeidsmøter hver 8.uke, eller etter dine behov. Temaet i slike møter kan være egnet bolig, aktiviteter i hverdagen, nettverk, økonomi, fysisk og psykisk helse.

Legemiddel i behandlingen

Opoidet du behandles med, er gratis for deg. Det gjelder også hepatitt C-behandling, tannbehandling og langtidsprevensjon for kvinner.

Vi vurderer jevnlig virkningen av legemiddelet du behandles med, for at du skal ha best mulig effekt av behandlingen.

Når du ikke lenger har behov for behandler i LAR, kan fastlegen din ha ansvar for opioidbehandlingen. Ansvaret for din LAR-behandling ligger da likevel hos legen i TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling). Vi ønsker derfor jevnlige evalueringsmøter. Endring av legemiddel og dose må avklares med lege i LAR/TSB.

Avslutte behandlingen

Hvis du ønsker å avslutte behandlingen, skal vi legge til rette for det. En eventuell nedtrapping planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom deg og lege i TSB.

Om behandlingen ikke har effekt på deg, eller hvis den ikke lar seg gjennomføre på forsvarlig måte, kan vi vurdere det slik at behandlingen må avsluttes.


3. Etter

Det kan være økt risiko for overdose etter avslutning av behandling.

 • De vanligste legemidlene i opioidbehandlingen har en beskyttende effekt og blokkerer helt eller delvis for andre opioider. Det betyr at du må ta hensyn til dette den dagen du ikke lenger har denne beskyttelsen. 
 • Hvis du har vært uten opioider en stund, må du være oppmerksom på at du kanskje ikke tåler doser du tidligere brukte.
 • Hvis behovet for behandling kommer tilbake, vil TSB gjøre et raskt inntak for å vurdere ny behandling.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Poliklinikk og LAR
Besøkstider
mandag - fredag 0800-1530
Telefon
73 86 28 30
mandag - fredag 0800 - 1530
E-post
Klostergata 48
Besøksadresse
Klostergata 48(Kart)

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.