HelsaMi

Hjerneslag, ung og slagrammet. Lærings- og mestringskurs

To dagers kurs for deg som er slagrammet, i yrkesfør alder og som ikke har hatt tilbud om rehabiliteringsopphold etter utskrivelsen fra sykehuset. Pårørende er velkomne til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.  

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Utskrivende lege på slagenheten kan melde deg på kurset, sender da henvisning i journalsystemet.

Fastlegen din kan melde deg på ved å sende en elektronisk henvisning til postkassen Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim


Praktisk informasjon

Kurset går over to korte dager (ca. 4 timer per dag). Det serveres kaffe og te på kurset. LHL Hjerneslag Ung spanderer lunsj begge dagene.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2022). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • Hva er hjerneslag og hvilke følger har dette
  • Å leve med hjerneslag
  • Kognisjon og utfordringer i hverdagen
  • Endring/tap av rolle
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Velferdsordninger
  • Pårørendes rolle
  • Veien videre

Mål

Mange slagrammede og deres pårørende har behov for å vite mer om hjerneslag, mulige følger og hvordan man lever best mulig med eventuelle følgetilstander.  Det å møte andre i samme situasjon kan også være av stor betydning.

Kurset består av brukerinnlegg og undervisning fra helsepersonell, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon. Pårørende er velkomne til å delta.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om hjerneslag og brukerorganisasjoner på www.helsenorge.no

Les mer om livet etter et hjerneslag

Fant du det du lette etter?