HelsaMi

Cøliaki. Lærings- og mestringskurs

Pasientopplæring (Skype eller fysisk oppmøte) for deg med nyoppdaget cøliaki. 
Det anbefales at barn er over 12 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset dersom du ikke har fått invitasjon til kurset fra sykehuset.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.


Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Høstens kurs arrangeres enten med fysisk oppmøte eller er nettbaserte. 

 • 20.05: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki
 • 03.06: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
 • 02.09: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki
 • 23.09: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset
 • 21.10: digitalt kurs for voksne og barn med cøliaki
 • 18.11: kurs med fysisk oppmøte for voksne med cøliaki
 • 02.12: kurs med fysisk oppmøte for foresatte til barn med cøliaki. Barn over 12 år kan delta på kurset

Kursene går over en dag.

Du får nærmere instruksjon via e-post og brev om hvordan du skal logge deg på videomøtet (Skype for Business).

Kursavgift er tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2022) uavhengig av om du velger å delta fysisk eller på videomøte. Ved frikort er kurset gratis. Pårørende deltar gratis.

Kursmateriell til digitalt kurs 2022

Hvordan koble meg på en videokonsultasjon

Glutenfritt kosthold, matlaging og baking ved klinisk ernæringsfysiolog

Sykdomslære ved lege

Rettigheter ved sosionom

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Innhold

Introduksjon: Praktiske opplysninger, kort presentasjon av deltakerne. Presentasjon av PAM og eget evalueringsskjema.

Sosionom: Trygderettigheter.

Brukerrepresentant: Hvordan leve med glutenfritt kosthold?

Gastrolege: Sykdomslære, diagnostikk og behandling.

Klinisk ernæringsfysiolog: Glutenfritt kosthold.

Klinisk ernæringsfysiolog: Glutenfrie produkter og glutenfri matlaging/baking.

Mål

Deltakerne skal

 • Få grunnleggende tverrfaglig informasjon om egen lidelse og behandling av denne
 • Tilegne seg kunnskap om mulighetene til å påvirke egen hverdag og sykdomsutvikling
 • Opprettholde funksjonsnivå, forebyggende aktivitet og trening
 • Dele egne erfaringer og bidra til diskusjon
 • Fremme mestring av eget liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon

Nyttige nettadresser

Glutenfri baking - tips og oppskrifter

Norsk Cøliakiforening

Les mer om cøliaki på www.helsenorge.no

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørendeFant du det du lette etter?