HelsaMi

CFS/ME. Pasientkurs for deg over 18 år

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis.
Vi tilbyr lærings- og mestringskurs over fire korte dager for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Praktisk informasjon

Pasientkurset arrangeres tre ganger per år. Hvert kurs går over fire korte dager (kl. 12:00 - 15:00). Kursavgift på pasientkurset tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 386,-). Ved frikort er kurset gratis.

Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant, erfaringsutveksling og avspenning. Det vil være ca. 10 deltakere tilstede pr. kurs på pasientkursene.

Det serveres kaffe og te på kursene med fysisk oppmøte. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsj.

Vi har egne pårørendekurs. Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30). Pårørendekurset er gratis. Se mer informasjon om pårørendekursene her: CFS/ME. Kurs for pårørende til voksne med CFS/ME - St. Olavs hospital

Kursmateriell mai 2023

Program mai 2023

Innhold

  • Hva vet vi om CFS/ME, ved lege
  • Fysisk aktivitet og avspenning, ved fysioterapeut
  • Å leve med CFS/ME, ved brukerrepresentant
  • CFS/ME og psykologiske faktorer, ved psykolog
  • Søvn og døgnrytme, ved psykolog
  • Rettigheter, arbeid og utdanning, ved sosionom/NAV-representant
  • Kosthold, ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Veien videre, ved CFS/ME-teamet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre i lignende situasjon.

Pårørende er velkomne til å delta på egne kurs.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om CFS/ME på www.helsenorge.no

Norges ME-forening


Fant du det du lette etter?