HelsaMi

CFS/ME. Kurs for pårørende til voksne med CFS/ME

CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis.
Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for pårørende til voksne med CFS/ME.

Praktisk informasjon

Pårørendekurset arrangeres to ganger per år. Kurset går over en hel dag (kl. 9:00 - 15:30). Pårørendekurset er gratis.

Kursene består av undervisning av fagpersoner og brukerrepresentant. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Det vil være maksimalt 20 deltakere tilstede pr. kurs på  pårørendekursene.

Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursmateriell til kurs juni 2023

Kursmateriell legges ut ca. en uke før kursstart

Innhold

Aktuelle tema:

  • Hva vet vi om CFS/ME, ved lege
  • Aktivitet og hvile, ved fysioterapeut
  • Erfaringer som pårørende, ved brukerrepresentant
  • Å være pårørende. Rolleutfordring og mestring, ved psykolog
  • Rettigheter og støtteordninger, ved sosionom/NAV-representant
  • Veien videre, ved CFS/ME-teamet

Mål

Målet med kurset er å få kunnskap om tilstanden og se muligheter for mestring i egen hverdag.  Kurset består av undervisning, mulighet for å stille spørsmål, erfaringsutveksling, øvelser og dialog med andre pårørende i lignende situasjon.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les mer om CFS/ME på www.helsenorge.no

Norges ME-forening

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?