HelsaMi
Nidaros DPS, enhet for gruppebehandling

Korttidstilbudet ved Enhet for gruppebehandling, Nidaros DPS

Korttidstilbudet ved Enhet for Gruppebehandling er et gruppeprogram som går over seks uker med oppmøte fire dager i uken. Tilbudet inneholder undervisning, samtalegrupper og fysisk aktivitet. Programmet har fokuserer på ulike tema som er felles for de fleste med psykiske vansker. Behandlingen er en kombinasjon av individuell oppfølging og deltakelse i gruppe. Det er hvordan du fungerer i hverdagen, ikke diagnose, som avgjør om Korttidstilbudet passer for deg. Det er inntil 10 deltakere i gruppen samtidig.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten, trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil bruker prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne" for å avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Du kan også bli henvist til Korttidstilbudet fra andre enheter ved Nidaros DPS.


Før

Vi avklarer mål for behandlingen med deg og din henviser før oppstart.

Etter at vi har mottatt henvisning, vil vi kontakte deg for å sette opp en avklaringssamtale for å gi informasjon om tilbudet og høre om dine forventninger. Hvis vi sammen kommer fram til at dette tilbudet passer for deg, vil du bli tilbudt oppstart så raskt som mulig. Ventetiden vil variere med søknadsmengden, men som hovedregel sikter vi mot oppstart innen få uker.


Under

Varigheten på behandlingsprogrammet er på inntil seke uker, fire faste dager i uka. Ved oppstart får du tildelt en behandler som vil være din kontaktperson under behandlingsforløpet. Behandlingstilbudet består blant annet av:


Undervisningsgruppe

Gjennomgang av ett tema hver uke. Undervisningen baseres på kognitiv atferdsterapi. De ulike temaene er «tanker», «følelser», «angst», «depresjon og endring», «selvhevdelse» og «fysisk aktivitet og søvn».

Praktisk undervisningsgruppe

En mer praktisk tilnærming til ukens tema. Informasjon og diskusjon rundt praktiske problemer.

Samtalegruppe

Følger ukens tema og gir mulighet for sosial trening og erfaringsutveksling.

Fysisk treningsbehandling

Både trenings- og bevegelsesgrupper.


Etter

Etter Korttidstilbudet, følges de fleste opp videre av en poliklinisk behandler, f.eks. på DPS.

Behandleren din i Korttidstilbudet kan hjelpe deg med samarbeid med førstelinjetjenesten (kommunale tjenester, Tilrettelagt fritid, NAV, fastlege) dersom du har behov for det.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?