Korttidstilbud ved Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPS

Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPS

Korttidstilbudet ved Poliklinisk dagenhet, er et strukturert 4-dagers gruppeprogram over 6 uker med fokus på stabilisering, støtte og aktivisering gjennom en strukturert timeplan som inneholder undervisning, samtalegrupper og fysisk trening. Behandlingen er en kombinasjon av individuell oppfølging og gruppedeltakelse.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finns også andre helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av prioriteringsveilederen- "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Til dette korttidstilbudet mottar vi også henvisninger og søknader internt fra avdelingene ved Nidaros DPS.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Vi avklarer mål for behandlingen med deg og din henviser før oppstart.

Etter mottatt henvisning vil vi kontakte deg for å sette opp en avklaringssamtale for å klargjøre gjensidige forventninger. Hvis dette tilbudet passer for deg, vil du bli tilbudt oppstart så raskt som mulig. Ventetid vil variere med søknadsmengden, men som hovedregel sikter vi mot oppstart innen kun få dager.

2. Under

Varigheten på behandlingsprogrammet er på inntil 6 uker, fire faste dager i uka. Ved oppstart får du tildelt en individualkontakt som vil være din kontaktperson under behandlingsforløpet.

Behandlingstilbudet består blant annet av :

Undervisningsgruppe :
Gjennomgang av bestemte temaer hver uke. Undervisningen baseres på kognitiv atferdsterapi. De ulike temaene kan f.eks være «utfordring av tanker», «følelser og angst», «aktivitet og endring», «selvhevdelse», «fysisk aktivitet» og «søvn og søvnhygiene».

Praktisk undervisningsgruppe:
En mer praktisk tilnærming til ukens tema. Informasjon og diskusjon rundt praktiske problemer.

Samtalegruppe:
Følger ukens tema og gir mulighet for sosial trening og erfaringsutveksling.

Fysisk treningsbehandling:
Både trenings- og bevegelsesgrupper.

Det er inntil 10 deltakere i gruppen samtidig

3. Etter

Din individualkontakt kan bistå deg med støtte til koordinering og samhandling med førstelinjetjenesten  (kommunale tjenester, tilrettelagt fritid, NAV, fastlege) dersom du har behov for det.

Kontakt

Nidaros DPS, Poliklinisk Dagenhet
Oppmøte
Vi holder til i et eget bygg utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2125, og ligger inne på Østmarkaområdet. Gå/kjør inn Østmarkaveien, hold til venstre og ta andre vei til venstre. Deretter første til høyre.

Ring oss om du ikke finner frem.

Telefon
Pol.dagenhet: 72823172 . Evt.: 72823180 eller mobil: 94137109
mandag - fredag 08:00-15:30
Faks: 72823119
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.