Korttidstilbud ved Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPS

Poliklinisk dagenhet, Nidaros DPS

Korttidstilbudet ved Poliklinisk dagenhet, er et strukturert 4-dagers gruppeprogram over 6 uker med fokus på stabilisering, støtte og aktivisering gjennom en strukturert timeplan som inneholder undervisning, samtalegrupper og fysisk trening. Behandlingen er en kombinasjon av individuell oppfølging og gruppedeltakelse.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finns også andre helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av prioriteringsveilederen- "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Til dette korttidstilbudet mottar vi også henvisninger og søknader internt fra avdelingene ved Nidaros DPS.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Vi avklarer mål for behandlingen med deg og din henviser før oppstart.

Etter mottatt henvisning vil vi kontakte deg for å sette opp en avklaringssamtale for å klargjøre gjensidige forventninger. Hvis dette tilbudet passer for deg, vil du bli tilbudt oppstart så raskt som mulig. Ventetid vil variere med søknadsmengden, men som hovedregel sikter vi mot oppstart innen kun få dager.

Under

Varigheten på behandlingsprogrammet er på inntil 6 uker, fire faste dager i uka. Ved oppstart får du tildelt en individualkontakt som vil være din kontaktperson under behandlingsforløpet.

Behandlingstilbudet består blant annet av :

Undervisningsgruppe :
Gjennomgang av bestemte temaer hver uke. Undervisningen baseres på kognitiv atferdsterapi. De ulike temaene kan f.eks være «utfordring av tanker», «følelser og angst», «aktivitet og endring», «selvhevdelse», «fysisk aktivitet» og «søvn og søvnhygiene».

Praktisk undervisningsgruppe:
En mer praktisk tilnærming til ukens tema. Informasjon og diskusjon rundt praktiske problemer.

Samtalegruppe:
Følger ukens tema og gir mulighet for sosial trening og erfaringsutveksling.

Fysisk treningsbehandling:
Både trenings- og bevegelsesgrupper.

Det er inntil 10 deltakere i gruppen samtidig

Etter

Din individualkontakt kan bistå deg med støtte til koordinering og samhandling med førstelinjetjenesten  (kommunale tjenester, tilrettelagt fritid, NAV, fastlege) dersom du har behov for det.

Kontaktinformasjon

Nidaros DPS, Poliklinisk Dagenhet
Oppmøte
Vi holder til i et eget bygg utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2125, og ligger inne på Østmarkaområdet. Gå/kjør inn Østmarkaveien, hold til venstre og ta andre vei til venstre. Deretter første til høyre.

Ring oss om du ikke finner frem.

Telefon
Pol.dagenhet: 72 82 47 87 eller 91 57 52 79
mandag - fredag 08:00-15:30
Faks: 72823119
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?