HelsaMi
Hjertemedisinske sengeenhet HMS1

Koronar angiografi og/eller utblokking av kransårer (PCI)

Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse hvor vi undersøker kransårene. Det vil si blodårene som forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod, for å se om det er forsnevringer i kransårene.  Koronar angiografi blir gjennomført ved mistanke om angina pectoris eller hjerteinfarkt.

Ventetider

Innledning

Hjertet er en muskel som sørger for at alle kroppens organer får oksygenrikt blod. Hjertet selv trenger også oksygen for å fungere, og får dette gjennom kransårene (hjertets blodårer) som ligger utenpå hjertet.

Angina og hjerteinfarkt oppstår på grunn av fettavleiringer i hjertets kransårene. Prosessen kaller vi aterosklerose eller åreforkalkning. De fleste får slike fettavleiringer i større eller mindre grad med økende alder, men noen er mer utsatt enn andre.

Forhold som kan fremskynde åreforkalkningsprosessen, er røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, fysisk inaktivitet og diabetes. I tillegg kommer faktorer som vi ikke kan påvirke, slik som arv, kjønn og alder.

Angina Pectoris 

Klemmende smerter midt i brystet er typiske symptomer på angina pectoris. Smertene kan stråle ut i venstre arm eller begge armer, mellom skulderbladene, opp mot nakke/hals/kjeve og mot øverste del av mage. Andre symptomer kan være tung pust og/eller tretthet. 

Anginasymptomer oppstår ofte ved fysiske anstrengelser, psykiske påkjenninger og stress. Forsnevringer på kransårene reduserer blodtilførselen til hjertet. Det oppstår da oksygenmangel i hjertemuskelen, og dette utløser brystsmerter (angina pectoris).

Symptomene går tilbake når du roer ned eller hviler. Eventuelt kan nitroglyserin spray eller smeltetablett under tungen hjelpe umiddelbart på anginasmerter. Nitroglyserin virker ved at blodårene i kroppen utvider seg. Det letter hjertets arbeid.

Hjerteinfarkt

I motsetning til ved angina pectoris går kransåren helt tett ved et hjerteinfarkt. Når en blodpropp stopper blodtilførselen helt, fører det til at muskelcellene i det aktuelle området av hjertemuskelen dør. Det danner seg arrvev, og pumpeevnen til hjertet blir  redusert. 

Ved hjerteinfarkt er det svært viktig å komme raskest mulig til behandling for å unngå eller begrense skaden på hjertemuskelen. Symptomene ved et hjerteinfarkt likner til forveksling anginasmerter, men de opphører ikke ved hvile eller med nitroglyserin. Andre symptomer på hjerteinfarkt kan være kvalme, oppkast, kaldsvette, tung pust. Mer diffuse symptomer som slitenhet forekommer også. Graden av smerte er uavhengig av infarktets størrelse. Hos noen kan et infarkt oppstå helt uten smerter («stumme infarkt»). Et hjerteinfarkt kan oppstå uten forvarsler og til alle døgnets tider.


Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før du skal til koronar angiografi, må du bli klargjort:

 • Du får muntlig informasjon om undersøkelsen
 • Gi personalet beskjed om du tidligere har reagert på røntgenkontrast
 • Vi måler blodtrykk og puls
 • Det blir tatt EKG
 • Personalet barberer håndledd og lysker
 • Du må dusje kvelden før, eller samme morgen som undersøkelsen, dersom tilstand din tillater det
 • Du må fjerne neglelakk og sminke og ta av klokke, ringer og smykker
 • Du får venekanyle i en blodåre i armen der vi kan gi deg væske og medisiner
 • Du skal ta dine faste morgenmedisiner, unntatt: 
  • Vanndrivende
  • Noen blodfortynnende medisiner
  • Noen diabetesmedisiner
 • Hvis du har nedsatt nyrefunksjon, blir du forbehandlet med intravenøs væske
 • Det er tillatt å spise små porsjoner til alle måltid før undersøkelsen 
 • Du får tilbud om en beroligende tablett
 • Du skal late vannet før undersøkelsen
 • Vi kjører deg til undersøkelsen i seng, iført pasientskjorte og truse
Under

Undersøkelsen blir utført ved hjertemedisinsk angiografilaboratorium. Du ligger på et undersøkelsesbord mens undersøkelsen foregår, og du er våken hele tiden. 

Vi gir deg lokalbedøvelse ved innstikkstedet (lysken eller håndleddet) før vi fører et kateter opp gjennom pulsåren og til hjertet. Kontrastvæske blir gitt gjennom kateteret, og eventuelle forsnevringer i kransårene blir synlige på røntgenfilm. 

Under undersøkelsen kan du merke forbigående ubehag som:

 • smerter og ubehag i arm ved innføring av kateteret. 
 • varmefornemmelse når vi gir kontrastvæsken.
 • kvalme, flimring for øynene og rar smak i munnen. Dette forekommer svært sjeldent.
 • brystsmerter og tungpusthet.
 • smerte når ballongen blir blåst opp ved utblokking av åren.
 • ubehag i lysken (når innstikket er der) ved lukking av innstikkstedet. 
Du får smertestillende og beroligende ved behov.

Mulig resultat av undersøkelsen
I enkelte tilfeller viser en koronar angiografi at kransårene er normale. Om vi avdekker sykdom i kransårene, har vi ulike behandlingsformer:

 • Medikamentell behandling. Undersøkelsen kan vise at det ikke er nødvendig med noen spesiell behandling, eventuelt at du er best tjent med å fortsette med medikamentell behandling.
 • Utblokking (PCI). Utblokking av en eller flere trange partier i kransårene. Dette kan utføres i samme prosedyre som angiografien.
 • Hjerteoperasjon. Kan tilbys dersom det ikke ligger til rette for utblokking av de trange partiene i kransårene.
 • Hjerteklaffeoperasjon. Kan tilbys dersom utredningen avdekker lekkasje eller trang hjerteklaff. 


PCI – Perkutan coronar intervensjon

PCI (utblokking) er en teknikk som vi bruker for å utvide trange områder i hjertets kransårer. Et kateter med en ballong blir ført opp til det trange området i kransåren. Her blåser vi opp ballongen og utvider området. For å holde kransåren åpen legger vi ofte inn en forsterkning, en såkalt stent som er et metallgitter formet som en sylinder.


Dersom du får lagt inn stent får du en ekstra blodfortynnende medisin som skal hindre blodproppdannelse i stenten. Denne medisinen skal du ta daglig i et visst antall måneder. Hvor mange måneder bestemmes av legen.


Undersøkelsen varer ca. 30 - 60 minutter. Ved eventuell utblokking kan undersøkelsen ta fra en halv time til to timer lenger.

Etter

Etter undersøkelsen blir du kjørt tilbake til avdelingen hvor du blir observert noen timer. 
 • Blodtrykk og puls måles jevnlig. 
 • Innstikkstedet blir inspisert. 
 • Du kan drikke med det samme, og spise etter en time.

For å unngå blødninger er det viktig å holde innstikkstedet i ro etter undersøkelsen. Det er ikke uvanlig å oppleve smerter, hevelse og blødning fra innstikkstedet etter inngrepet.

Ved innstikk håndledd

 • Trykkbandasje 2-3 timer
 • Sengeleie 1 time
 • Kompresjonsrull og armen i fatle 4-5 timer

Ved innstikk i lyske 

 • Trykkbandasje 3-4 timer 
 • Sengeleie 4-5 timer 
 • Viktig å ligge flatt disse timene; du skal ikke løfte på overkroppen eller løfte bena

Ved innstikk lyske som lukkes med Angio-Seal

Dette er en kollagen «plugg» som vil løse seg opp av seg selv etter en tid. 
 • Sengeleie 2-3 timer

Om det blir foretatt en utblokking (PCI), skal du observeres på overvåkningen noen timer etterpå; deretter blir du flyttet tilbake til sengetunet. 

Dette må du ta hensyn til etter undersøkelsen 


 • Følg nøye med innstikkstedet. Meld fra om du merker tegn til blødning, hevelse eller får smerter.
 • Det er vanlig med blåmerker rundt innstikkstedet. Det kan også være litt ømt de første dagene.
 • Hold bandasjen tørr.
 • Du kan dusje som vanlig dagen etter undersøkelsen. Skift bandasje for å unngå forurensning av innstikkstedet.
 • Vær forsiktig med løfting de to første dagene uansett innstikksted.
 • Vær forsiktig med fysisk aktivitet de første to dagene etter lyskepunksjon. 

Kontakt fastlegen din hvis du opplever komplikasjoner eller problemer etter utskrivelse. 

Når du kommer hjem 

Sykemelding 

Har du fått utført PCI (utblokking) i forbindelse med hjerteinfarkt eller ustabil angina, er det vanlig med full eller delvis sykemelding. Dette vurderer vi individuelt. 

Bilkjøring 

Vi anbefaler at du ikke kjører bil de første to dagene etter angiografi/ PCI dersom årsaken til undersøkelsen/ behandlingen er angina pectoris. Dersom angiografi/PCI er utført på grunn av ustabil angina eller hjerteinfarkt skal du avstå fra bilkjøring de første fire ukene. Ved andre typer førerkort enn klasse B gjelder egne regler om midlertidig kjøreforbud. Legen vil orientere deg om dette. 

Seksualliv 

Den fysiske belastningen av samleie er liten. Du kan gjenoppta seksuallivet så snart du føler du er klar for det. 

Psykiske reaksjoner 

Det er normalt med følelsesmessige reaksjoner i forbindelse med hjertesykdom. Du kan oppleve angst, irritasjon eller generell nedstemthet. Tillat deg å vise følelser. Frisk luft, dagslys, aktivitet og sosial kontakt hjelper ofte på humøret. 

Aktivitet 

Det er viktig at du holder deg i aktivitet på egen hånd når du har kommet hjem. Har du fått utført PCI (utblokking) i forbindelse med hjerteinfarkt eller ustabil angina, bør du unngå hard fysisk anstrengelse de første en til to ukene. I denne perioden anbefaler vi turgåing i rolig tempo i relativt flatt terreng; du skal være i stand til å prate mens du går. Unngå tunge aktiviteter som snømåking, gressklipping, vedhogst og lignende. Forskning viser at det er svært gunstig for hjertet at du er fysisk aktiv. Det er mange måter å oppnå dette på. Alt fra turer i skog og mark til hard intervall-trening på treningsstudio. 

Oppfølging og trening 

Alle landets sykehus har tilbud om trening til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller PCI. Vi anbefaler at du deltar på dette.


For pasienter ved St. Olavs hospital
Be utskrivende lege om henvisning til Hjerteskole og Kom i gang-trening.

Les mer om Hjertetreningsgruppe

Hjertetreningsgruppe

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt, operert inn en pacemaker eller hjertestarter, eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Ved St. Olavs hospital, Rehabiliteringsklnikken, avdeling fysioterapi, har vi flere treningstilbud til deg som hjertepasient:

 • trening med fysisk oppmøte i store treningssal på Øya, 1902-bygget, 1. etasje, vestfløy 
 • trening med fysisk oppmøte i treningssal på Orkdal Sykehus, underetasje 1, sørfløy
 • digital treningsgruppe ved at du trener i din egen stue og følger instruksjon ledet av fysioterapeut på sykehuset
 1. Før

  For å delta på hjertetreningsgruppe må du ha henvisning fra lege.

  Etter utblokking eller hjerteinfarkt kan du vanligvis starte trening en uke etter utskrivelse.Om du er hjerteoperert kan du starte i treningsgruppen fire til seks uker etter operasjonen.

  Mange blir henvist til trening direkte fra de hjertemedisinske sengepostene før utskrivelse. Da får du i så fall skriftlig innkallelse til hjertetreningsgruppene i posten. Dersom du deltar på Hjertekurset, får du også tilbud om å delta på gruppetreningen.

  Du kan også selv kontakte fysioterapeutene for å avtale tid for oppstart.Øya: tlf. 72 57 13 10 (ekspedisjon) eller 72 57 13 06 (fysioterapikontor).Orkdal: tlf. 72 82 93 36 (ekspedisjon).

 2. Under

  Vi tilbyr en times trening to ganger per uke. Egenandel som følger gjeldende satser belastes en gang for hele gruppetilbudet og utløses ved første gruppedeltakelse.

  Hovedmål ved treningen:
  • Øke den fysiske arbeidskapasiteten og det generelle velvære
  • Trygghet i forhold til egen yteevne
  • Sosialt samvær med andre hjertepasienter i samme situasjon
  • Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss
  Vi tilbyr flere ulike treningsgrupper
  • treningsgruppe med moderat intensitet
  • treningsgruppe med høy intensitet
  • treningsgruppe tilpasset de som har flere sykdommer i tillegg til hjertesykdommen eller av ulike årsaker har redusert funksjon og kapasitet
  Treningen består av kondisjonstrening etter intervallprinsippet (4 ganger 4 minutter), styrke- og bevegelighetstrening. 

  Du får tilbud om plass i en av gruppene tilpasset din fysiske form og kapasitet.

 3. Etter

  Etter at du har deltatt på hjertetreningsgruppe, er målet at du skal være i stand til å ivareta trening i egen regi.

  Dersom du vil fortsette med liknende hjertetreningsgruppe som på sykehuset, kan du få utdelt skriftlig informasjon om kommunale og private grupper for hjertepasienter som du kan delta i.

Gå til Hjertetreningsgruppe

Oppmøte
St. Olavs Hospital, Øya, 1902-bygget, 1. etasje i hallen ved inngangen. Tlf: 72 57 13 10.
St. Olavs hospital, Orkdal, Underetasje 1, treningssal. Tlf: 72 82 93 36.
Fysioterapeut henter deg til avtalt tidspunkt.For pasienter som tilhører andre lokalsykehus

Ta kontakt med hjertemedisinsk poliklinikk eller fysioterapiavdelingen for henvisning til hjertetrim og andre tilbud. Se kontakttelefon nederst på denne siden. 

Kontaktinformasjon 

Kristiansund Sykehus 71 12 23 14 / 71 12 23 22
Molde Sjukehus 71 12 22 14
Orkdal Sykehus 72 82 91 60
Sjukehuset i Volda 70 05 85 56
St. Olavs hospital 72 82 71 45 / 72 82 71 04 
Sykehuset Levanger 74 09 82 19
Sykehuset Namsos 74 21 56 01
Ålesund sjukehus 70 10 51 60 / 70 10 56 40 

Medisiner etter gjennomgått hjerteinfarkt

Her finner du informasjon om medisiner etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Oppfølging av medisinske spørsmål

Videre oppfølging etter et hjerteinfarkt vil avhenge av tilbudet i ditt nærområde

Ved spørsmål om videre oppfølging kan du ta kontakt med fastlegen din eller lokalsykehuset ditt. 

Andre tilbud

Lokalgrupper innen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Hjertelinjen: 23 12 00 50 mandag til fredag kl. 10.00 – 14.00. Gratis telefon i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Her sitter det helsepersonell og svarer på spørsmål om hjertesykdom

Rehabilitering

Hvis du har behov for rehabilitering etter gjennomgått hjerteinfarkt, må du henvises av din fastlege eller spesialisthelsetjenesten. 

Rehabiliteringssenter i helseregionen som har tilbud til hjertepasienter er: 
 • Selli Rehabiliteringssenter AS, 7540 Klæbu 
 • Røros Rehabiliteringssenter, 7374 Røros

Vær oppmerksom

Risikoen for komplikasjoner ved en koronar angiografi er liten. Den vanligste komplikasjonen er blødning fra innstikkstedet. Kateteret kan komme borti flak av åreforkalkning som kan løsne. I sjeldne tilfeller kan dette utløse et hjerteinfarkt eller et hjerneslag.

Den samlede risiko for alvorlige komplikasjoner er ca 0,5 %.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?