HelsaMi
Ortopedisk avdeling Øya

Kneproteseoperasjon

Hvert år blir det operert ca. 7000 kneproteser i Norge og antallet er økende for hvert år. Uttalt artrose er den hyppigste årsaken til proteseoperasjon. Symptomene kommer ofte gradvis, noen ganger over flere år. Smerter og innskrenket bøy og strekk er vanlige symptomer, og mange klarer ikke å gå så langt som før. Røntgen viser som regel uttalte artroseforandringer hos de pasientene hvor proteseoperasjon er aktuelt. 

Ventetider

Henvisning og vurdering

Hvis du har knesmerter er det i første omgang fastlegen din som vurderer dette, og undersøker det smertefulle kneet. Ved mistanke om artrose blir det bestilt røntgen av leddet. Dersom røntgenbildet viser tydelige forandringer i leddet, blir du henvist til ortopedisk poliklinikk og vurdert for proteseoperasjon. Ved mild til moderat artrose er det konservativ behandling med trening eventuelt veiledet av fysioterapeut og smertestillende medikamenter som er riktig behandling.

Før

Når det er klart at du må opereres, vil du bli innkalt til en dag på Pasientskolen. Denne varer som regel 4 - 5 timer. Her får du snakke med anestesilege som forklarer deg alt om bedøvelsen og smertestillende som blir brukt under operasjonen. Ortopeden forklare deg litt om operasjonen og hvilken operasjonsmetode og protesetype som vil bli brukt til deg. Praktiske ting som hjelpemidler, fasting og forberedelser til operasjon avklarer du med sykepleier, og du vil også blir undersøkt og få råd av en fysioterapeut.

Operasjonsdagen

Du møter fastende på morgenen på operasjonsdagen. Her vil du bli tatt imot av sykepleier som viser deg tildelt rom. Du  får beskjed om å ta på rent sykehustøy og legge deg i sengen. Det blir tatt blodprøve og du får utdelt smertestillende medisiner samt faste medisiner du skal ta denne dagen. Operasjonsstedet vil bli inspisert av sykepleier, du skal selv sette et kryss med tusj for å godkjenne operasjonsstedet. Du blir kjørt ned til operasjonsavdelingen, dette skjer som regel til fastsatte tidspunkt.

Under

På operasjonsavdelingen blir du tatt i mot av en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier, og du blir flyttet over til operasjonsbenken. Anestesilegen kommer og gir deg bedøvelse. Den vanligste bedøvelsen ved kneproteser er ryggbedøvelse (spinalbedøvelse). Du er våken under operasjonen, men får medisiner som gjør at du slapper godt av, om du har behov for dette.

Der ryggbedøvelse ikke kan benyttes gis det narkose.

Etter

Etter operasjonen blir du kjørt til overvåkningsavdelingen hvor du blir i ca. 2 - 4 timer.  Her fjerner vi blærekateteret som ble innlagt før operasjonen, og du får hjelp til å stå ved sengen med prekestol. Når dette er gjort kjører vi deg tilbake til sengeposten hvor vi hjelper deg videre.

Etter operasjonen må du ta blodfortynnende medisin. Dette er for å redusere risikoen for å utvikle blodpropp i foten. Medisinen gir vi som en sprøyte i mageskinnet så lenge du er innlagt. Det kan være aktuelt å fortsette med dette også etter at du reiser hjem hvis du har økt risiko for blodpropp. I så fall vil vi lære deg å sette den selv. Vi tar også blodprøver dagen etter operasjonen, for å følge med på blodprosenten din. Videre vil du få hjelp til å gå med krykker.

Forventet egeninnsats

Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut vedrørende egentrening. Vi forventer at du er aktiv i opptreningen. Da sykehusinnleggelsen er relativt kort, er det store forventninger til deg. Varigheten på innleggelsen vurderer vi ut fra visse kriterier slik som at du må komme deg inn/ ut av seng ved egen hjelp, gå i korridoren med krykker, ha tørt sår, være greit smertelindret samt ha gjennomført trappetrening. Utreise kan skje allerede første dag etter operasjonen hvis kriteriene er oppfylt.

Utskrivelse

Over 90 prosent av alle proteseopererte reiser direkte hjem. Bor du alene er det spesielt viktig med god planlegging slik at det er best mulig tilrettelagt hjemme. Behov for rehabilitering vil bli tatt opp til vurdering på Pasientskolen og det vil eventuelt bli søkt for dette der. Når du er blitt operert så tar vi kontakt med det aktuelle rehabiliteringssenteret for å fastsette utreisedato.

Kontroller

Kneprotesepasienter vil bli kalt inn til kontroll hos fysioterapeut på poliklinikken 2 måneder etter operasjonen. Du får med avtale om kontrolltime når du reiser hjem.

Vi følger alle våre pasienter med registrering i vårt lokale kvalitetsregister. Du vil derfor få spørreskjema å fylle ut både før og etter operasjonen. Omtrent ett år etter du er operert vil du få et spørreskjema i posten som du må sende tilbake til oss.

Prognose

Over 90% av pasientene opplever fullstendig eller betydelig bedring av leddsmertene. De aller fleste kan gjenoppta et normalt fysisk aktivitetsnivå. Mer enn 90% av pasientene beholder protesen sin i mer enn 10 år. På en skala fra 0 til 10 hvor 10 er best rapporterer pasientene en tilfredshet med vårt standardiserte behandlingsforløp i sin helhet på 9,6. 

Vær oppmerksom

De vanligste komplikasjonene er infeksjon i protesen, nedsatt bevegelighet – særlig bøy, og at kneet virker ustabilt. Hvis du opplever tegn til infeksjon skal du ta kontakt med oss på ortopedisk avdeling!

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?