Hjerneskade - Intensiv språktrening i gruppe

CIST
Ervervet hjerneskade

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en relativt ny metode for trening som kan gi positive resultater for en del personer etter en ervervet hjerneskade, selv etter mange år. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i hverdagen.

Innledning

Vi gjennomfører tre til fire CIST-grupper i året. Gruppene settes sammen etter den enkeltes språkevner og behov, noe som påvirkes av tilgangen på søkere til enhver tid. Derfor må det påregnes noe venting før man eventuelt blir tildelt plass.

CIST gis til personer med språkproblemer, også kalt afasi.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

1. Før

Planlegging gjennomføres av logopedene på våren for grupper som skal komme i høst-semesteret, og på høsten for grupper som kommer i vår-semesteret.

Det er en fordel for gruppedeltakerne å ha så lik type språklige utfall som mulig. Både når det gjelder verbalspråk og forståelse. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt.Det vil bli tatt en gjennomgang av henvisninger og vurdert gruppesammensetning. Her avklares hvem som skal i hvilken gruppe. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

2. Under

 Tilbudet gjennomføres som et treukers kursopphold.

Treningen foregår i gruppe med 3-4 afasirammede og logoped. Det gjennomføres 3 timer daglig trening over to separate uker, hvorav to av dagene (første dag i første uke og siste dag i siste uke) går med til testing av den enkelte deltager. Nest siste dag går også med til evaluering av tilbudet.

Uke 1 starter vi med testdag (mandag) og påfølgende fire dager med språktrening inkl. pauser. Det er en ukes opphold mellom de to treningsukene (uke 2) hvor du får oppgaver for egentrening hjemme. Her fokuseres det på å trene benevning av gjenstander fra dagliglivet. Bruk verbalspråket aktivt med prinsippene fra spillet. Uke 3 har fire treningsdager (inkl. evaluering) og her er det testdag på siste dag (fredag).

CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i hverdagen. Vi vil benytte oss av bilder som vi spiller mellom oss, og det vil bli satt tekst på bildene, slik at du har hjelp i skrevne ord.

bilde av metoden i cist 

Metoden starter med gjennomgang av billedkortene. Alle kort er laget i par, og det er om å gjøre å samle like par ved å spørre en annen deltaker om de kortene du ønsker å samle på. Kortene har ulik vanskelighetsgrad. Det står tekst på baksiden av bildene som støtte til talen. Etter hvert som du blir kjent med spillets gang, økes utfordringene. Det settes blant annet opp en lav skjerm foran deg som skjuler kortene, men som gir deg mulighet for blikk-kontakt med de andre deltagerne.

Hver økt varer 1 ½ time med pauser etter behov. En økt om formiddagen og en om ettermiddagen. Samlet treningstid pr. dag blir 3 timer, og i tillegg kommer en økt med trening i oppmerksomt nærvær. Dersom ønskelig kan pårørende delta i treningen etter avtale med logopeden.

3. Etter

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon som sendes til logoped i hjemkommunen din i løpet av to uker etter endt opphold. Det anbefales at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen.
 

Intensiv språktrening er et tilbud som, i utgangspunktet, gis inntil tre ganger à to uker. Tidsperspektivet er varierende fra person til person, alt fra tre måneder mellom hver gang, til flere år.

Mer om CIST

Vil du vite mer om CIST-metoden kan du klikke på lenkene nedenfor. Denne informasjonen utfyller kortversjonen ovenfor.
  
 
 

Arrangementer

Kontaktinformasjon

Avdeling for ervervet hjerneskade
Oppmøte

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst

Telefon
72 82 26 00
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefoner blir satt over til vaktrommet på avdelingen på kveldstid og i helgene.
E-post
Postadresse

St.Olavs Hospital HF
Avdeling for ervervet hjerneskade
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Vådanvegen 39, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 39(Kart)
7024 Trondheim
Telefon
72 82 26 00

Kart

Kart Vådanvegen 39

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.