Habilitering - Cerebral parese hos voksne

Behandlingsprogram, Habiliteringstjenesten for voksne

Cerebral parese er en samlebetegnelse for ulike motoriske funksjonshemninger forårsaket av utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen. I tillegg sees ofte følgetilstander som epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive vansker og problemer med å tolke og forstå sanseinntrykk. 

Innledning

Selv om hjerneskaden ved cerebral parese er stabil, vil symptomene kunne endre seg. Dette innebærer at du kan oppleve endringer i ulike funksjoner over tid. 

Aktuelle problemstillinger vi ofte jobber med overfor pasienter med cerebral parese er energiøkonomisering, tilrettelegging og veiledning av bolig og jobb/dagtilbud, bistandsbehov og oppfølging av fysiske og psykiske utfordringer. 

Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som kan henvise deg til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Du kalles inn til møte med HAVO på sykehuset eller HAVO kommer hjem til deg.  I HAVO får du en koordinator og det blir sammen med deg satt opp en plan for utredning og behandling.

Vi behandler nye henvisninger i vårt inntaksteam hver torsdag. Inntaksteamet består i dag av følgende fagpersoner:

 • Seksjonsleder/ psykologspesialist
 • Overlege/psykiater
 • Overlege/nevrolog
 • 4 teamledere

Ventetider

Alle henviste saker blir vurdert individuelt av tjenestens inntaksteam hver torsdag. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Ventetid sier noe om hvor lang tid pasientene maksimalt kommer til å vente. Ventetiden oppgis i antall uker.

1. Utredning

Habilitering ved cerebral parese innebærer en tverrfaglig oppfølging av dine sammensatte vansker. Du vil få en koordinator som sammen med deg vil finne ut hvilke fysiske, psykiske og/eller kognitive områder som det bør jobbes videre med. Her kan du få tilbud om undersøkelse og vurdering av din fysiske og kognitive funksjon, kommunikasjonsferdigheter, sanseproblemer og psykiske helse. I tillegg vil vi se på helhetsbelastning for deg på ulike livsområder.

Koordinator kan henvise deg videre til andre aktuelle tjenester innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Dette kan for eksempel være kommunal ergo- og/eller fysioterapi, ernæringsfysiolog, ortopedisk vurdering eller hjelpemiddelsentralen.

2. Behandling

Resultater fra utredningen vil være førende for hvordan behandlingsfasen vil være. Det sentrale målet er god livskvalitet med fokus på aktivitet og deltakelse, og god kjennskap til egen sykdom.

En del av behandling kan omfatte veiledning i energiøkonomisering, tilrettelegging av aktiviteter, samt bolig, arbeid, fritid. Videre kan vi gi veiledning innen områder som ernæring, ulike hjelpemidler, posisjonering og annen behandling.  Vi kan også gi støttesamtaler ved psykiske belastninger.

Vi gir veiledningen til pårørende og kommunalt personal der dette er aktuelt.

3. Oppfølging

Som en del av oppfølgingen kan det være aktuelt å gjenta undersøkelser og vurderinger av din fysiske og kognitive funksjon, kommunikasjonsferdigheter, sanseproblemer og psykiske helse. I enkelte tilfeller kan det også være at vi må se på helhetsbelastning for deg på ulike livsområder.

Vi gjennomfører veiledning av deg som pasient, dine pårørende og kommunalt personal.  Behandlingen evalueres og tilpasses underveis.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Arrangementer

Kontakt

Østmarka, Habiliteringstjenesten for voksne
Besøkstider
mandag - fredag 08:00- 15:30
Telefon
72823630
mandag - fredag 08:00- 15:30
E-post
Postadresse

Habiliteringstjenesten for voksne
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

 

Programansvarlig
Sidsel Jullumstrø
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72823700

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.