HelsaMi
Fedmepoliklinikken

Fedme hos voksne

Alvorlig fedme er forbundet med økt risiko for andre helseproblemer som redusert livskvalitet, tilleggssykdommer og tidlig død. Eksempler på tilleggsykdommer er diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerte-/karsykdommer, pustestopp under søvn (søvnapné), slitasjeforandringer i vektbærende ledd og nedsatt fruktbarhet hos kvinner. Vekttap vil bedre disse helseproblemene eller fjerne dem helt. 


 

Ventetider

Innledning

Den viktigste behandlingen av alvorlig fedme er atferdsbehandling med fokus på endring av livsstil. Pasienter som ikke har hatt effekt av annen behandling kan etter grundig utredning være aktuell for fedmeoperasjon. Operasjon er en effektiv behandling ved alvorlig fedme. Det er viktig å være klar over at operasjon sjelden er tilstrekkelig alene for å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er endringer i kosthold og fysisk aktivitet. 

Henvisning og vurdering

For å vurdere om din fedme er så helseskadelig at vi må behandle den ved sykehuset, må du og fastlegen sammen se på BMI, midjemål og andre risikofaktorer.

Henvisning fra fastlege blir vurdert etter nasjonale retningslinjer. De nasjonale kriteriene for vurdering i spesialisthelsetjenesten er BMI 40 eller mer, eller BMI 35-39 med fedmerelatert tilleggssykdom. Eksempler på slike tilleggssykdommer kan være nattlig pustestans (søvnapné), høyt blodtrykk og diabetes type 2.

Henvisningen blir vurdert av leger ved fedmepoliklinikken. Dersom du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du brev om dette og blir kalt inn til utredning.

Utredning

Alle pasienter bli invitert til å delta på et digitalt informasjonskurs før selve utredningen på Fedmepoliklinikken. Her får du undervisning om fedme, informasjon om utredningen du skal i gjennom og ulike behandlingstilbud.

Utredningen blir hovedsakelig gjort av sykepleier og lege. Noen vil også møte klinisk ernæringsfysiolog. I utredningen kartlegger vi sykehistorien din, vekthistorie og vektrelaterte følgesykdommer med tanke på mulige årsaker og komplikasjoner til overvekten. Vi kartlegger også dine levevaner, hva du spiser, din fysiske aktivitet, psykiske helse og gir deg råd om dette. Legen gjør en klinisk undersøkelse, i tillegg tar vi blodprøver som legen vurderer.

Vi bruker god tid på å gi deg grundig informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmetodene som finnes. Denne informasjonen kan du få enten i individuelle konsultasjoner eller i gruppemøter. Deretter legger vi opp ditt videre løp sammen med deg, der vi finner den behandlingsmetoden som passer best for deg. Noen pasienter får oppfølging ved fedmepoliklinikken over en avgrenset periode, noen blir henvist videre til dag- eller døgnrehabilitering og noen pasienter går videre til utredning for fedmekirurgi.

Pasienter med psykiske plager som kan ha betydning for behandlingen blir henvist til psykolog eller psykiater internt, eller eksternt til DPS.

Behandling

Målet med behandling av alvorlig fedme er å få den beste vekten du klarer å vedlikeholde over tid, og som gir god helse. For noen er det viktigste å stoppe en vektoppgang. For andre pasienter er det behov for vekttap, men det varierer fra person til person hvor mye vekt de bør redusere. For de fleste er det tilstrekkelig med 5-10 prosent vekttap dersom de klarer å vedlikeholde dette vekttapet over lang tid.

Endring av levevaner

Den viktigste behandlingen ved alvorlig fedme er å endre levevaner. Først må du identifisere årsakene til vektoppgangen din, og hvis det er mulig bør du gjøre noe med dette. Deretter bør du kartlegge hva og hvorfor du spiser. Du bør tenke gjennom om du ønsker å gjøre endringer av levevaner og hva som eventuelt gjør det vanskelig. Når du skal gjøre endringer, er det viktig å ha en god plan og å sette av nok tid. Vi anbefaler å gjøre varige endringer, derfor bør det være levevaner som du kan tenke deg å leve med over lang tid. 

For å sikre et varig vekttap er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet, og det er aldri for sent å begynne. Du bør kartlegge hvor mye fysisk aktivitet du har per uke og identifisere hva som evlentuelt hindrer deg i å være aktiv. Vi anbefaler minimum 150 minutter med fysisk aktivitet per uke med moderat intensitet. Det betyr at du skal bli lett andpusten. Ved høy intensitet kan man halvere tiden.

Medikamentell behandling

Det kan bli aktuelt å bruke medikamenter for å oppnå vektreduksjon. Medikamentbehandlingen virker på appetittregulering eller opptak av fett fra tarm og er et tillegg til behandling som fremmer sunt kosthold, fysisk aktivitet og psykososial støtte.

Per i dag er det tre godkjente medikamenter for fedmebehandling i Norge; Naltrexone/ Bupropion (Mysimba), Liraglutid (Saxenda) og Orlistat (Xenical). De er ikke på blå resept, men vi kan søke om individuell refusjon fra HELFO. Valg av medikament må vi individualisere med hensyn til ønsket virkningsmekanisme, interaksjoner med andre legemidler og kontraindikasjoner.

Effekten av medikamentell behandling av fedme viser stor variasjon. God effekt av behandlingen blir definert som minst fem prosent vektreduksjon etter ca. tre måneders bruk med terapeutisk dose. Du bør minimum ha årlige kontroller for å evaluere effekt med vektmåling, blodprøver med tanke på metabolsk status, avdekke barrierer for gode kostholdsvaner/ fysisk aktivitet samt å planlegge videre behandling, eventuelt tilleggstiltak for fedmesykdommen.

Dersom medikamentet ikke har god nok effekt, bør vi stoppe behandlingen og prøve andre tiltak. Medikamentell behandling av fedme er ment som langvarig behandling som ved andre kroniske sykdommer.

Det er ikke mulig å bruke medikamentell behandling av fedme dersom du er gravid, planlegger å bli gravid innen kort tid eller ammer.

Rehabiliteringssenter

Etter å ha vært gjennom all utredning ved poliklinikken kan du bli henvist videre til behandling ved et rehabiliteringssenter. Dette kan være døgn- eller dagbehandling. Fokuset ved alle disse sentrene er hjelp til livsstilsendring. Vi anbefaler at du går inn på hjemmesiden til de ulike aktørene for å lese mer om deres tilbud:

LHL UNICARE Hysnes Frisk S

Fedmeoperasjon

Fedmeoperasjon kan være en god behandling for alvorlig fedme dersom annen behandling ikke er tilstrekkelig. Behandlingen kan gi et varig vekttap, men effekten av behandlingen kan variere fra person til person. For å ha best effekt av en fedmeoperasjon er det nødvendig å gjøre varige endringer når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. 

Det finnes i hovedsak to typer fedmeoperasjoner, gastrisk bypass og gastrisk sleeve, som begge har sine fordeler og ulemper som legen kan informere deg om. Begge metodene gjør det enklere å gå ned i vekt fordi du blir fortere mett og mindre sulten etter operasjonen. 

Fedmeoperasjon frarådes for:
 • personer med alvorlig psykisk sykdom eller aktivt rusmisbruk. 
 • personer som enten ikke forstår, ikke ønsker eller ikke er i stand til å følge opp de retningslinjer som gjelder etter operasjon.
Les mer om Gastrisk sleeve reseksjon

Gastrisk sleeve reseksjon

Gastrisk sleeve reseksjon er den vanligste fedmeoperasjonsmetoden. Operasjonsmetoden har vist seg å gi tilfredsstillende vekttap og god effekt på eventuelle tilleggssykdommer, som ofte følger med overvekt. Risikoen for bivirkninger og komplikasjoner er også noe mindre enn ved andre fedmeoperasjoner.  

Ved gastrisk sleeve reseksjon fjerner vi ca. 80 prosent av magesekken din. Magesekken blir som et rør mellom spiserøret og tolvfingertarmen (se bilde under). Dette medfører at du spiser mindre ved hvert måltid og bli fortere mett. Maten tømmes raskere over til tynntarmen, noe som påvirker hormoner i tarmen og gjør at du får nedsatt appetitt. Operasjonen er ikke reversibel (kan ikke gjøres om).  

 1. Før

  FORBEREDELSER FØR OPERASJON
  Vi forventer at du gjør ditt beste for å endre kosthold og komme i gang med en form for fysisk aktivitet før operasjonen. Vi forventer også at du fullfører det obligatoriske gruppebaserte forberedelsesprogrammet og møter til avtalte timer ved sykehuset i forbindelse med utredningen før operasjonen. 

  Hvis du røyker eller snuser stiller vi krav om at du slutter med det i god tid før operasjon (minst 1 mnd). Grunnen til det er at nikotinbruk øker risikoen for komplikasjoner under og etter fedmeoperasjon.

  Dersom du bruker blodfortynnende medisiner er det viktig at du opplyser legen om dette ved de innledende konsultasjonene. Unngå acetylsalisylsyre (f.eks Albyl- E) og alle medisiner som inneholder dette i minst 10 dager før operasjonen. Urtemedisiner som Johannesurt, Ginkgo biloba, hvitløk etc., bør du stoppe med, da disse tynner ut blodet ditt. 
  Les mer om pulverkuren

  To uker før operasjonen må du starte med pulverkur. Pulverkuren gjør operasjonen enklere og tryggere. Hvis du ikke får i deg alt innholdet i pulverkuren (pga smak, konsistens, får brekninger eller forstoppelse) er det viktig at du kontakter poliklinikken. 

  Du må også drikke rikelig med vann i denne perioden, helst to liter per dag.

  Allevo eller Nutrilett shake/suppe kjøpes på apotek. Følg denne veiledningen i stedet for det som står på boksen:

  NUTRILETT:
  En pose med pulver blandes i 2 dl ekstra lettmelk 5 ganger pr. dag. Hvis du blander det med vann må du ha 8 poser pr dag.

  ALLEVO:
  En pose med pulver blandes i 2,5 dl ekstra lettmelk 4 ganger pr. dag. Hvis du blander det med vann må du ha 6-7 poser pr dag.

  Det er vanlig med forstoppelse, så drikk minst 2-2,5 liter vann daglig. Du kan i tillegg drikke kaffe eller te uten melk og sukker.

  Hvis du har utfordringer med å følge pulverkuren, kontakt Fedmepoliklinikken.

  Les mer om Klexane
  Kvelden før operasjonen skal du ta den første sprøyten med Klexane 40 mg


   

  Det er viktig at huden på operasjonsstedet er hel og intakt, og at du opprettholder god hygiene ved å holde huden ren og tørr. Særlig i dagene før operasjonen.

 2. Under

  På operasjonsdagen blir du lagt inn på sykehuset. Denne dagen får du kun intravenøs væske. 

  OPERASJONEN 
  Operasjonen blir gjort i narkose og utført med kikkhullskirurgi. Den delen av magesekken som vi fjerner, trekker vi ut gjennom det øverste såret på høyre side. Dette såret er derfor litt større enn de andre. For å beskytte mot brokk er bukveggen lukket med vanligvis to sting i dette området.

   
  De små snittene vi har gjort på huden din blir lukket med stifter.  

 3. Etter

  Med tanke på den betydelige overvekten er en operasjon i øvre del av bukhulen alltid anstrengende. Det er viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen kommer deg opp på beina og at du følger fysioterapeutens instruksjoner om pusteøvelser. Dette for å unngå lungekomplikasjoner og blodpropp. Vi forventer derfor at du er oppe og står/går om kvelden operasjonsdagen. 

  Er du operert ved Orkdal Sykehus blir du utskrevet direkte fra avdelingen dag to etter operasjonen. Du får med deg resepter og sykemelding.
  ETTER HJEMKOMST
  Det er normalt å føle at det river og sliter litt i stingene når du beveger deg de første to til tre ukene. Dette er helt ufarlig, og plagene gir seg gradvis. Stiftene som vi lukket operasjonssårene med blir fjernet av fastlegen din 12-14 dager etter inngrepet.

   
  ERNÆRING DEN FØRSTE TIDEN ETTER INNGREPET

  Etter operasjonen må du gjøre endringer i ditt spisemønster. Dietten etter operasjonen går fra flytende kost, til moset mat, til myk mat og etter hvert til normal kost. 

  • De første to ukene må du kun innta flytende føde.
  • De neste to ukene skal maten være moset.
  • Etter fire uker kan du gå over til myk mat, og etter hvert normal kost.

   Husk at magesekken din nå kun rommer 1,5 dl. Så følg disse enkle rådene:                                                                            
  • Spis små måltider.
  • Tygg godt (15-20 ganger) før du svelger.
  • Spis minst seks måltider i døgnet.
  • Bruk lang tid på måltidet.

  Drikke tar du mellom måltidene, ikke samtidig som du spiser. Vi anbefaler et væskeinntak på minst 1,5 - 2 liter væske per dag.

  Det er viktig at du følger disse retningslinjene, hvis ikke kan det føre til uheldig strekk på magesekken din og i verste fall at stingene som magesekken er sydd sammen med løsner.

  Det er utarbeidet en egen pasientinformasjon om kosthold etter operasjonen. Viktig at du leser denne (PDF)

  AKTIVITET
  Du må være i aktivitet etter operasjonen, så mye som du klarer, minst 30 minutter daglig. Unngå tunge løft de første to ukene. 

   
  BLODFORTYNNENDE MEDISINER
  Du skal fortsette med Klexane 40 mg, en sprøyte daglig, i 10 dager etter operasjon

   
  OPPFØLGING
  En fedmeoperasjon kan medføre mangeltilstander som kan gi ny sykelighet i årene etter operasjonen. Du vil derfor trenge livslang oppfølging fra helsevesenet. De første årene foregår denne oppfølgingen ved Fedmepoliklinikken, etter hvert overtar fastlegen. Det er viktig at du møter til disse oppfølgingstimene også når du synes det er vanskelig å gjøre de rette valgene etter operasjonen.

   
  Vi anbefaler at du bestiller deg time hos fastlegen i forbindelse med fjerning av sting etter 12-14 dager. Det er viktig at du allerede tidlig etablerer kontakt med din fastlege for jevnlig oppfølging. Fastlegen er en viktig samarbeidspartner i den livslange oppfølging du trenger etter denne type operasjon. 

   
  Oppfølgingen dreie seg om å følge med blodverdiene dine for å unngå mangelsykdommer. I tillegg får du under oppfølgingen hjelp til å opprettholde de endringene av levevaner som må gjennomføres for at vekttapet skal vedvare. 

   
  De første fem årene får du tilbud om oppfølging i forhold til operasjonen ved fedmepoliklinikken. Denne oppfølgingen består av gruppesamlinger og individuelle konsultasjoner. Det er flere kontakter i løpet av det første året. Etter dette er det kontroll etter 2 år, 3 år og 5 år. Dersom du har følgesykdommer/ andre sykdommer, vil oppfølgingen av disse skje hos fastlege/ annen poliklinikk. Hensikten med kontrollene er å hjelpe de som ikke har forventet vekttap eller som har utviklet plager/ komplikasjoner til operasjonen. 

   

   
  VITAMIN- OG MINERALTILSKUDD
  Gastrisk sleeve reseksjon fører til endringer i kroppens evne til å ta opp vitaminer og mineraler. Du må derfor ta:

   
  • Multivitamin-mineraltilskudd: 2 tabletter daglig
  • B12- tilskudd: Dette tar du enten som injeksjoner hver 2. til 3. måned, eller Behepan-tabletter: 1 tablett daglig.
  • Kalsiumtabletter med D-vitamin (Calcigran Forte): 1 tablett daglig
  • Omega-3-kapseler eller tran: 2 kapseler daglig (i form av tran eller trankapsler). 
  • Noen må i perioder ta jerntilskudd. Det kan bli gitt individuelle anbefalinger dersom blodprøvene dine avdekker ekstra behov.  
  • Dette er livslang behandling!

   
  FOR KVINNER I FERTIL ALDER
  Det er viktig at du ikke blir gravid i løpet av det første året etter operasjonen. Kroppen er i denne perioden i en slags «nedbrytningsfase», og graviditet i denne perioden kan i verste fall påvirke fosteret på en uheldig måte. Du må bruke sikre prevensjonsmetoder (Hormonspiral, p-stav eller p-ring) ettersom vektnedgangen kan medføre at noen kvinner blir lettere gravid enn tidligere. På grunn av usikkert opptak gir ikke p-piller tilstrekkelig beskyttelse mot graviditet det første året.

   
  Før du planlegger å blir gravid er det er viktig at vektnedgangen har stoppet og vekten har vært stabil noen måneder. I tillegg må alle blodverdier være gode. Hvis du blir gravid skal du bli fulgt opp i spesialisthelsetjenesten. Ytterligere informasjon om forholdsregler og ekstra vitamintilskudd i graviditet etter gastrisk sleeve kan du få ved Fedmepoliklinikken.

   

Vær oppmerksom

Mange komplikasjoner kan oppstå etter fedmeoperasjon, både på kort og på lang sikt. Tidlig etter operasjonen er blødninger, blodpropp, lekkasje fra gjenstående magesekk og infeksjoner det mest aktuelle. Etter som tiden går er faren for komplikasjoner avtagende, men særlig refluksplager (sure oppstøt) kan oppstå etter denne type operasjon. Kontakt lege dersom dette oppstår, du føler deg syk eller mistenker at ikke alt er som det skal være etter operasjonen. 

Gå til Gastrisk sleeve reseksjon


Les mer om Gastrisk bypass

Gastrisk bypass

Ved gastrisk bypass kobler vi ut (sjalter) en større del av magesekken, men fjerner den ikke fra kroppen. I tillegg kobler vi om på tolvfingertarm/tynntarm. Dette resulterer i at når du spiser går maten ned i spiserøret, passerer en meget liten gjenværende del av magesekken og deretter direkte over i tynntarmen. Dette fører til at du må spise små, hyppige måltider da du raskt blir mett. I tillegg påvirker operasjonen forskjellige hormoner i kroppen som gjør at du blir mindre sulten og fortere mett. De samme mekanismene har også gunstig effekt på blant annet diabetes type II.


 1. Før

  FORBEREDELSER FØR OPERASJON
  Vi forventer at du gjør ditt beste for å endre kosthold og komme i gang med en form for fysisk aktivitet før operasjonen. Vi forventer også at du fullfører det obligatoriske gruppebaserte forberedelsesprogrammet og møter til avtalte timer ved sykehuset i forbindelse med utredningen før operasjonen. 

   
  Hvis du røyker eller snuser stiller vi krav om at du slutter med det i god tid før operasjon (minst 1 mnd). Grunnen til det er at nikotinbruk øker risikoen for komplikasjoner under og etter fedmeoperasjon.

   
  De siste to ukene før operasjonen må du gå på en lavkalori pulverkur. Det er viktig for at leveren skal bli mindre og operasjonen blir enklere å utføre for kirurgen og tryggere for deg. Hvis du ikke får i deg alt innholdet i pulverkuren (pga smak, konsistens, får brekninger eller forstoppelse) er det viktig at du kontakter poliklinikken. Du må også drikke rikelig med vann i denne perioden, helst to liter per dag.

   
  Dersom du bruker blodfortynnende medisiner er det viktig at du opplyser legen om dette ved de innledende konsultasjonene. Unngå acetylsalisylsyre (f.eks Albyl- E) og alle medisiner som inneholder dette i minst 10 dager før operasjonen. Urtemedisiner som Johannesurt, Ginkgo biloba, hvitløk etc., bør du stoppe med, da disse tynner ut blodet ditt. 

   
  Det er viktig at huden på operasjonsstedet er hel og intakt, og at du opprettholder god hygiene ved å holde huden ren og tørr. Særlig i dagene før operasjonen.

   
  Kvelden før operasjonen skal du ta den første sprøyten med Klexane 40 mg.


   

 2. Under

  På operasjonsdagen blir du lagt inn på sykehuset. Denne dagen får du kun intravenøs væske.

  OPERASJONEN
  Operasjonen blir gjort i narkose og utført med kikkhullskirurgi. De små snittene vi har gjort på huden din blir lukket med stifter.

 3. Etter

  Med tanke på den betydelige overvekten er en operasjon i øvre del av bukhulen alltid anstrengende. Det er viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen kommer deg opp på beina og at du følger fysioterapeutens instruksjoner om pusteøvelser. Dette for å unngå lungekomplikasjoner og blodpropp. Vi forventer derfor at du er oppe og står/går om kvelden operasjonsdagen. 

  Er du operert ved Orkdal Sykehus blir du utskrevet direkte fra avdelingen dag to etter operasjonen. Du får med deg resepter og sykemelding.

   
  ETTER HJEMKOMST
  Det er normalt å føle at det river og sliter litt i stingene når du beveger deg de første to til tre ukene. Dette er helt ufarlig, og plagene gir seg gradvis. Stiftene som vi lukket operasjonssårene med blir fjernet av fastlegen din 12-14 dager etter inngrepet.

   
  ERNÆRING DEN FØRSTE TIDEN ETTER INNGREPET
  Etter operasjonen må du gjøre endringer i ditt spisemønster. Dagen etter operasjonen får du drikke. På dag to kan du drikke klare væsker som vann, eplejuice og buljong. Fra den tredje dagen kan du gå over fra flytende kost til myk mat. Det vil si mat som kan moses med gaffel eller tygges til en tynn grøt. Du kan innta 1-2 dl, eller maks et knekkebrød. 

   
  • Spis små måltider; 1-2 dl eller 1 knekkebrød.
  • Tygg godt (15-20 ganger) før du svelger.
  • Spis minst 6 måltider i døgnet.
  • Bruk lang tid på måltidet, ca 15 minutter.
  • Drikk mellom måltidene, ikke samtidig som du spiser.

   Anbefalt væskeinntak er minst 1,5- 2 liter væske per dag.

   Det er viktig at du følger disse retningslinjene, hvis ikke kan det føre til uheldig strekk på magesekken din og i verste fall at stingene løsner. Det er utarbeidet en egen pasientinformasjon om kosthold etter operasjonen. Viktig at du leser denne. 

  AKTIVITET
  Du må være i aktivitet etter operasjonen, så mye som du klarer, minst 30 minutter daglig. Unngå tunge løft de første to ukene. 

   
  BLODFORTYNNENDE MEDISINER
  Du skal fortsette med Klexane 40 mg, en sprøyte daglig, i 10 dager etter operasjon

   
  OPPFØLGING
  En fedmeoperasjon kan medføre mangeltilstander som kan gi ny sykelighet i årene etter operasjonen. Du vil derfor trenge livslang oppfølging fra helsevesenet. De første årene foregår denne oppfølgingen ved Fedmepoliklinikken, etter hvert overtar fastlegen. Det er viktig at du møter til disse oppfølgingstimene også når du synes det er vanskelig å gjøre de rette valgene etter operasjonen.

   
  Vi anbefaler at du bestiller deg time hos fastlegen i forbindelse med fjerning av sting etter 12-14 dager. Det er viktig at du allerede tidlig etablerer kontakt med din fastlege for jevnlig oppfølging. Fastlegen er en viktig samarbeidspartner i den livslange oppfølging du trenger etter denne type operasjon. 

   
  Oppfølgingen dreie seg om å følge med blodverdiene dine for å unngå mangelsykdommer. I tillegg får du under oppfølgingen hjelp til å opprettholde de endringene av levevaner som må gjennomføres for at vekttapet skal vedvare. 

   
  De første fem årene får du tilbud om oppfølging i forhold til operasjonen ved fedmepoliklinikken. Denne oppfølgingen består av gruppesamlinger og individuelle konsultasjoner. Det er flere kontakter i løpet av det første året. Etter dette er det kontroll etter 2 år, 3 år og 5 år. Dersom du har følgesykdommer/ andre sykdommer, vil oppfølgingen av disse skje hos fastlege/ annen poliklinikk. Hensikten med kontrollene er å hjelpe de som ikke har forventet vekttap eller som har utviklet plager/ komplikasjoner til operasjonen. 


   
  VITAMIN- OG MINERALTILSKUDD
  Gastrisk bypass reseksjon fører til endringer i kroppens evne til å ta opp vitaminer og mineraler. Du må derfor ta:
  • Multivitamin-mineraltilskudd: 2 tabletter daglig
  • B12- tilskudd: Dette tar du enten som injeksjoner hver 2. til 3. måned, eller Behepan-tabletter: 1 tablett daglig.
  • Kalsiumtabletter med D-vitamin (Calcigran Forte): 1 tablett daglig
  • Omega-3-kapseler eller tran: 2 kapseler daglig (i form av tran eller trankapsler). 
  • Noen må i perioder ta jerntilskudd. Det kan bli gitt individuelle anbefalinger dersom blodprøvene dine avdekker ekstra behov.  
   
  Dette er livslang behandling!

   
  FOR KVINNER I FERTIL ALDER
  Det er viktig at du ikke blir gravid i løpet av det første året etter operasjonen. Kroppen er i denne perioden i en slags «nedbrytningsfase», og graviditet i denne perioden kan i verste fall påvirke fosteret på en uheldig måte. Du må bruke sikre prevensjonsmetoder (Hormonspiral, p-stav eller p-ring) ettersom vektnedgangen kan medføre at noen kvinner blir lettere gravid enn tidligere. På grunn av usikkert opptak gir ikke p-piller tilstrekkelig beskyttelse mot graviditet det første året.

   
  Før du planlegger å blir gravid er det er viktig at vektnedgangen har stoppet og vekten har vært stabil noen måneder. I tillegg må alle blodverdier være gode. Hvis du blir gravid skal du bli fulgt opp i spesialisthelsetjenesten. Ytterligere informasjon om forholdsregler og ekstra vitamintilskudd i graviditet etter gastrisk sleeve kan du få ved Fedmepoliklinikken.

   

Vær oppmerksom

Mange komplikasjoner kan oppstå etter fedmeoperasjon, både på kort og på lang sikt. Tidlig etter operasjonen er blødninger, blodpropp, lekkasje fra gjenstående magesekk og infeksjoner det mest aktuelle. Faren for komplikasjoner blir redusert etter som tiden går, men ved akutte magesmerter kan det ha oppstått internt brokk. Kontakt lege dersom du får sterke magesmerter, føler deg syk eller mistenker at ikke alt er som det skal være etter operasjonen. 

Gå til Gastrisk bypassOppfølging

Etter at anbefalt behandling er gjennomført, får du tett oppfølging både på sykehuset og hos fastlegen din. Behandlingen du har vært igjennom er førende for hvilken type oppfølging du skal ha, og hvor ofte.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Behandlingshjelpemidler

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?