HelsaMi
Fedmepoliklinikken

Fedme hos barn

Overvekt rammer stadig flere barn. I Norge er 15 - 20 prosent av 8-åringene overvektige. 3 - 4 prosent har så alvorlig overvekt at vi definerer det som fedme. De trenger å bli behandlet etter internasjonale retningslinjer. Behandlingen består i redusert matinntak og økt tid til fysisk aktivitet. Foreldrenes deltakelse er helt avgjørende for resultatet.

Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlegen blir vurdert etter nasjonale retningslinjer med tanke på om barnet trenger behandling ved sykehuset eller ikke.  

Det er et mål at de fleste barna med fedme skal starte behandling innen 12 uker etter at henvisningen er mottatt. Legen vurderer om barnet trenger raskere behandling.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Forberedelser

Det kreves ingen andre forberedelser til undersøkelsene enn at familien fyller ut egenrapporteringsskjemaet og tar det med til første time. Skjemaet blir sendt sammen med innkallingsbrevet. 

I tillegg tar du med barnets vekstkurve. Helsestasjonen har denne kurven.
Ved første oppmøte vil helsesøster gjøre en grundig kartlegging av barnets fysiske og psykososiale helsetilstand knyttet til fedmen.

Hvis én av foreldrene eller begge har fedme, blir dette fulgt opp i et eget møte.
Deretter vil det bli gjort en tverrfaglig utredning / testing hos fysioterapeut, lege og klinisk ernæringsfysiolog. Psykolog fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) deltar etter henvisning fra lege.

Strektegning av en mor og far som går hånd i hånd med en liten gutt

Behandling

Familien og behandlere i poliklinikken utarbeider sammen en plan for endring av levevaner. Den viktigste endringen vil være å redusere matinntaket, og dette vil familien få hjelp til gjennom regelmessige møter med fast kontaktperson i primærhelsetjenesten.

Oppfølging

Restitusjon: 2-3 år eller lengre
Familien vil bli fulgt opp ved Fedmepoliklinikken i tett samarbeid med primærhelsetjenesten så lenge det er behov.

Noen få barn har sykdommer eller komplikasjoner knyttet til fedmen, og disse vil bli fulgt opp i henhold til nasjonal praksis for de ulike tilstandene.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Behandlingshjelpemidler

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?