Fedmepoliklinikken

Fedme hos barn

Overvekt rammer stadig flere barn. I Norge er 15 - 20 prosent av 8-åringene  overvektige. 3 - 4 prosent har så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. De trenger å bli behandlet etter internasjonale retningslinjer.
Behandlingen består i redusert matinntak og økt tid til fysisk aktivitet. Foreldrenes deltakelse er helt avgjørende for resultatet.

Informasjon fra helsenorge.no

Les mer om Overvekt hos barn og unge

Overvekt hos barn og unge

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Er barnet ditt overvektig, finnes det behandlinger som kan hjelpe barnet til en sunnere vekt.

​​​​​​Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt.​ BMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde.

Fordi barn er i vekst, brukes det et percentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Noen barneavdelinger bruker likevel KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

Årsaker til overvekt hos barn

Årsakene til at barn blir overvektige, er vanligvis de samme som skaper overvekt hos voksne. Et overvektig barn får i seg mer kalorier (mat) enn kroppen trenger. Kalorier som ikke brukes som energi, lagres som fett.

Det er mange faktorer som påvirker utvikling av overvekt, blant annet:

 • Hvor mye barnet spiser
 • Hva slags mat barnet spiser
 • Trening/aktivitetsnivå

Barnets gener kan også spille en rolle i forhold til hva slags forbrenning og appetitt barnet har, men uavhengig av gener er det viktig å hjelpe barnet til å spise sunt og mosjonere.

Les mer om Fedme og overvekt hos barn og unge (helsenorge.no)

Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlegen vurderes etter nasjonale retningslinjer med tanke på om barnet trenger behandling ved sykehuset eller ikke.  
Det er et mål at de fleste barna med fedme skal starte behandling innen 12 uker etter at henvisningen er mottatt. Legen vurderer om barnet trenger raskere behandling.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlegen henviser til Fedmepoliklinikken.

 

Utredning

Forberedelser

Det kreves ingen andre forberedelser til undersøkelsene enn at familien fyller ut egenrapporteringsskjemaet og tar det med til første time. Skjemaet sendes sammen med innkallingsbrevet. 

I tillegg tar du med barnets vekstkurve. Helsestasjonen har denne kurven.

Ved første oppmøte vil helsesøster gjøre en grundig kartlegging av barnets fysiske og psykososiale helsetilstand knyttet til fedmen.

Hvis én av foreldrene eller begge har fedme, blir dette fulgt opp i et eget møte.

Deretter vil det bli gjort en tverrfaglig utredning / testing hos fysioterapeut, lege og klinisk ernæringsfysiolog. Psykolog fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) deltar etter henvisning fra lege. 

Behandling

Varighet behandling: 6 - 9 måneder

Livsstilsskole 

Livsstilskolen gir fire dagers opplæring og veiledning i kost og fysisk aktivitet.
Hele familien skal delta. 
Familien og primærhelsetjenesten utarbeider sammen en plan for endring av levevaner.
Den viktigste endringen vil være å redusere matinntaket, og dette vil familien få hjelp til gjennom regelmessige møter med fast kontaktperson i primærhelsetjenesten.

 

 

Oppfølging

Restitusjon: 2 til 3 år eller lengre

Familien vil bli fulgt opp ved Fedmepoliklinikken i tett samarbeid med primærhelsetjenesten så lenge det er behov.

Noen få barn har sykdommer eller komplikasjoner knyttet til fedmen, og disse vil bli fulgt opp i henhold til nasjonal praksis for de ulike tilstandene.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Behandlingshjelpemidler

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?