Fedme hos barn

Behandlingsprogram,

Overvekt rammer stadig flere barn. I Norge er 15 - 20 prosent av 8-åringene  overvektige. 3 - 4 prosent har så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. De trenger å bli behandlet etter internasjonale retningslinjer.
Behandlingen består i redusert matinntak og økt tid til fysisk aktivitet. Foreldrenes deltakelse er helt avgjørende for resultatet.

Les mer om Overvekt hos barn og unge
Informasjon fra helsenorge.no

Overvekt hos barn og unge

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Ved å hjelpe barnet ditt ned i normal vekt gir du barnet ditt muligheten til et sunt og godt liv. Det finnes flere behandlingsprogrammer som kan hjelpe overvektige barn til en sunnere vekt.

​​​​​​Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt.​ BMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde.

Fordi barn er i vekst, brukes det et percentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Noen barneavdelinger bruker likevel KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

Å være overvektig gir ofte flere belastninger enn selve vekten. Barn som er overvektige har ofte lav selvfølelse og kan ha adferdsproblemer. Overvekt kan også gi barn alvorlig risiko for fremtidige helseproblemer som hjertesykdom og diabetes​.

Årsaker til overvekt hos barn

Årsakene til at barn blir overvektige er vanligvis de samme som skaper overvekt hos voksne. Et overvektig barn spiser mer kaloririk mat enn det kroppen forbruker. Kalorier som ikke brukes som energi lagres som fett. Det er mange faktorer som påvirker utvikling av overvekt, blant annet:

  • Kosthold

  • Trening/aktivitetsnivå

  • Forbrenning

  • Appetitt

Barnets gener kan også spille en rolle i forhold til hva slags forbrenning og appetitt barnet har, men uavhengig av gener er det viktig å hjelpe barnet til å spise sunt og mosjonere.

Les mer om Fedme og overvekt hos barn og unge (helsenorge.no)

Henvisning og vurdering

Henvisning fra fastlegen vurderes etter nasjonale retningslinjer med tanke på om barnet trenger behandling ved sykehuset eller ikke.  
Det er et mål at de fleste barna med fedme skal starte behandling innen 12 uker etter at henvisningen er mottatt. Legen vurderer om barnet trenger raskere behandling.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlegen henviser til Fedmepoliklinikken.

 

1. Utredning

Forberedelser

Det kreves ingen andre forberedelser til undersøkelsene enn at familien fyller ut egenrapporteringsskjemaet og tar det med til første time. Skjemaet sendes sammen med innkallingsbrevet. 

I tillegg tar du med barnets vekstkurve. Helsestasjonen har denne kurven.

Ved første oppmøte vil helsesøster gjøre en grundig kartlegging av barnets fysiske og psykososiale helsetilstand knyttet til fedmen.

Hvis én av foreldrene eller begge har fedme, blir dette fulgt opp i et eget møte.

Deretter vil det bli gjort en tverrfaglig utredning / testing hos fysioterapeut, lege og klinisk ernæringsfysiolog. Psykolog fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) deltar etter henvisning fra lege. 

2. Behandling

Varighet behandling 6 - 9 måneder

Livsstilsskole 

Livsstilskolen gir fire dagers opplæring og veiledning i kost og fysisk aktivitet.
Hele familien skal delta. 
Familien og primærhelsetjenesten utarbeider sammen en plan for endring av levevaner.
Den viktigste endringen vil være å redusere matinntaket, og dette vil familien få hjelp til gjennom regelmessige møter med fast kontaktperson i primærhelsetjenesten.

 

 

Relevante kliniske studier

1 klinisk studie er åpen for rekruttering. Sammen med legen din kan du vurdere om en klinisk studie er aktuelt for deg.

Fedmekirurgi hos ungdom Sykehuset i Vestfold

Les mer om kliniske studier

3. Oppfølging

Familien vil bli fulgt opp ved Fedmepoliklinikken i tett samarbeid med primærhelsetjenesten så lenge det er behov.

Noen få barn har sykdommer eller komplikasjoner knyttet til fedmen, og disse vil bli fulgt opp i henhold til nasjonal praksis for de ulike tilstandene.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Relaterte nyheter

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.