Døvblindhet, utredning

Døvblindhet er en kombinert syns-, hørsels- og funksjonshemming som er så alvorlig at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Les mer om Døvblindhet
Informasjon fra helsenorge.no

Døvblindhet

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Hva døvblindhet er

En rekke med sykdommer, syndromer eller kombinasjon av skader og sykdommer, kan være grunnen til at du blir identifisert og registrert med døvblindhet. De mest kjente er

  • Usher syndrom

  • CHARGE-syndrom

  • Medfødt rubella syndrom

  • fødselsrelaterte tilstander  

  • hjernehinnebetennelse

Det skilles mellom medfødt og ervervet døvblindhet:

  • Medfødt døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet er medfødt eller oppstått før tale- eller tegnspråk er etablert.

  • Ervervet døvblindhet betegner at kombinert syns- og hørselshemning har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen oppstår døvblindheten i barnealder, hos andre utvikles det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder.      

I Norge defineres en funksjonshemning som sjelden hvis det er færre enn 500 kjente individer med den aktuelle funksjonshemningen. Cirka 370 personer er registrert med døvblindhet hos Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Les mer om Døvblindhet (helsenorge.no)