Helsenorge

Informasjon om stråling

I hverdagen blir man utsatt for naturlig stråling. Dette er blant annet kosmisk stråling fra solen og verdensrommet, naturlig radioaktiv stråling fra kroppen (mat) og berggrunnen. Ved en medisinsk undersøkelse som omfatter bruk av ioniserende stråling, mottar pasienten en stråledose som er svært liten. 

​Alle undersøkelser vi gjennomfører skal være berettiget og optimalisert. Selv om pasienten mottar en stråledose, er undersøkelsen nødvendig for å kunne stille en riktig diagnose. Vi tilstreber at stråledosen blir lavest mulig, samtidig som diagnostisk informasjon blir beholdt. Det blir tatt hensyn til pasientens størrelse og alder, slik at eksempelvis et barn vil utsettes for mindre stråling enn en voksen.

Strålingen vi blir utsatt for i løpet av et år i Norge ligger på rundt 3,2 mSv. Når man oppholder seg i et fly får man mer stråling fra atmosfæren enn ellers. En vanlig flyreise tilsvarer ca. 4 dager med naturlig stråling. Dersom man sammenligner noen vanlige undersøkelser med hvor mye naturlig stråling vi mottar hver dag får vi følgende:

  • Røntgen hånd tilsvarer ca 3 timer med naturlig stråling.

  • Røntgen thorax (lunge) tilsvarer ca 1 uke med naturlig stråling.

  • Røntgen bekken tilsvarer ca 2 mnd med naturlig stråling.

  • CT thorax (lunge) tilsvarer 1,3 år med naturlig stråling.

  • CT abdomen (mage) tilsvarer 3 år med naturlig stråling.


Tallene er basert på gjennomsnittsnittdoser på voksne pasienter fra St. Olavs Hospital fra 2013.

Graviditet og stråling

Dersom pasienten er gravid når en røntgen- eller CT-undersøkelse skal gjennomføres er det viktig å informere om dette. Dersom ikke graviditet kan utelukkes blir pasienten tilbudt en graviditetstest.

Fosterdoser på under 100 mGy, utsetter fosteret for en minimal risiko. Det er bare unntaksvis en fosterdose overstiger dette for normal røntgen.

Jeg er gravid, må jeg avbestille timen?

  • Ultralyd: En ultralydundersøkelse blir gjennomført uten bruk av ioniserende stråling. Ingen forholdsregler.

  • MR: En MR undersøkelse blir gjennomført uten bruk av ioniserende stråling. Ut fra de kunnskaper vi har i dag, er det ingen fare for mor eller foster/barn å bli undersøkt med MR. Likevel anbefaler vi at undersøkelsen utsettes til etter fødselen dersom det er medisinsk forsvarlig å vente.

  • Røntgen, gjennomlysning, CT: Dersom undersøkelsen ikke omfatter mage/bekken området kan du gjennomføre undersøkelsen. Dersom du skal undersøke mage/bekken området blir det gjort en ekstra vurdering av den medisinske begrunnelsen for å gjennomføre undersøkelsen opp mot stråledose til fosteret. En røntgenundersøkelse skal alltid være berettiget, men dersom det er noe som kan vente til etter fødsel bør du og/eller din lege vurdere det. Husk at fokus på stråledose ikke må være til hinder for at alvorlige tilstander blir utredet.

  • Nukleærmedisin: Hvis du er gravid eller tror du er gravid er det viktigheten av undersøkelsen som avgjør om undersøkelsen blir gjennomført eller må vente. Ta kontakt med avdelingen på forhånd.

Andre spørsmål?

  • Har du spørsmål i forhold til denne informasjonen eller annet rundt ditt besøk på røntgen gir du beskjed til radiografen som skal gjøre undersøkelsen.

Lenker

Du kan også ta kontakt med Klinikk for bildediagnostikk i forkant av timen.
Fant du det du lette etter?