HelsaMi
Akuttseksjonen

Behandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd Østmarka

Akuttpostene på Østmarka tar i mot pasienter i alle kategorier som øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Typisk dreier det seg om pasienter med akutte psykoser eller andre alvorlige psykiatriske sykdommer, men også pasienter som er i alvorlig krise eller er selvmordstruet. Mange har ledsagende rusproblemer.

Innledning

Om lag en tredjedel av pasientene legges inn på tvang, men det er mindre enn 10 % som blir pålagt behandlingstiltak mot deres vilje. Alle pasienter som legges inn på tvang eller utsettes for tvangstiltak får tilbud om å snakke med og kan klage til Kontrollkommisjonen.

Før

Alle øyeblikkelig hjelp innleggelser skal skje etter vurdering av primærlege, somatisk lege eller behandler på DPS. På dagtid fram til kl 15.00 er det de akutte ambulante teamene på DPS som skal ha øhj henvendelsene.

Under

Pasientene blir tatt i mot av lege og sykepleier, som går gjennom sykehistorien og foretar en somatisk undersøkelse. Alle pasientene blir vurdert av lege- eller psykologspesialist innen 24 timer og får fast behandler og miljøkontakt. Blodprøver tas regelmessig.

Behandling og varighet av oppholdet tilpasses den enkelte pasient. Alle vil få samtaler. Medisiner blir tilbudt der det er indisert. Ved alvorlige psykoselidelser hvor pasienten mangler innsikt og mangel på behandling er uforsvarlig, kan medisiner bli gitt mot pasientens vilje. I disse tilfellene kan pasientene klage til fylkeslegen.

Miljøterapien tilpasses den enkelte pasient, og kan omfatte samtaler, opplæring, trening, aktiveter, skjerming.

Etter

De fleste pasientene skrives ut til oppfølging i DPS eller Primærlege. Oppfølgende instans får en epikrise fra oppholdet med akuttpostens vurderinger og anbefalinger om videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?