Behandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd Østmarka

Akuttseksjonen

Akuttpostene på Østmarka tar i mot pasienter i alle kategorier som øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Typisk dreier det seg om pasienter med akutte psykoser eller andre alvorlige psykiatriske sykdommer, men også pasienter som er i alvorlig krise eller er selvmordstruet. Mange har ledsagende rusproblemer.

Innledning

Om lag en tredjedel av pasientene legges inn på tvang, men det er mindre enn 10 % som blir pålagt behandlingstiltak mot deres vilje. Alle pasienter som legges inn på tvang eller utsettes for tvangstiltak får tilbud om å snakke med og kan klage til Kontrollkommisjonen.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Alle øyeblikkelig hjelp innleggelser skal skje etter vurdering av primærlege, somatisk lege eller behandler på DPS. På dagtid fram til kl 15.00 er det de akutte ambulante teamene på DPS som skal ha øhj henvendelsene.

2. Under

Pasientene blir tatt i mot av lege og sykepleier, som går gjennom sykehistorien og foretar en somatisk undersøkelse. Alle pasientene blir vurdert av lege- eller psykologspesialist innen 24 timer og får fast behandler og miljøkontakt. Blodprøver tas regelmessig.

Behandling og varighet av oppholdet tilpasses den enkelte pasient. Alle vil få samtaler. Medisiner blir tilbudt der det er indisert. Ved alvorlige psykoselidelser hvor pasienten mangler innsikt og mangel på behandling er uforsvarlig, kan medisiner bli gitt mot pasientens vilje. I disse tilfellene kan pasientene klage til fylkeslegen.

Miljøterapien tilpasses den enkelte pasient, og kan omfatte samtaler, opplæring, trening, aktiveter, skjerming.

3. Etter

De fleste pasientene skrives ut til oppfølging i DPS eller Primærlege. Oppfølgende instans får en epikrise fra oppholdet med akuttpostens vurderinger og anbefalinger om videre oppfølging.

Kontakt

Østmarka, Akuttseksjonen
Telefon
72573000
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM
Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Google maps)
7040 Trondheim
E-post

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.