HelsaMi
Barne- og ungdomsklinikken

Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0 – 6 år

Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser har sammensatte hjelpebehov på grunn av store bevegelsesvansker og utfordringer knyttet til samspill, språk, kommunikasjon og læring. Barna trenger tverrfaglig behandling og oppfølging. Familien får tilbud om dette. 

 

Innledning

Når mange fagpersoner og ulike instanser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, skal samarbeide med og om et barn og familien, kan det hende at både foreldre / foresatte og fagpersoner mister oversikten over hva som skal skje når, og hvem som har ansvar for hva. For å gi alle parter en god oversikt er det utarbeidet et pasientforløp som varer fram til barnet begynner i skolen.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Pasientforløpet er utarbeidet i samarbeid med de ulike teamene / faggruppene ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) St. Olavs hospital, representanter fra brukergruppen, representanter fra førstelinjetjenesten ved kommunene i Trøndelag, Statped midt, Bufetat, NAV Hjelpemiddelsentralen og Barne- og ungdomsklinikken.

Henvisning og vurdering

Hos noen er det klart allerede i svangerskapet at barnet vil få en alvorlig funksjonsnedsettelse, men det kan også oppdages ved eller etter fødselen. Det betyr at den individuelle oppfølgingen ofte starter ved aktuell avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Videre utredning og oppfølging skjer ved henvisning til HABU, St. Olavs hospital. Barnet kan også bli henvist fra kommunehelsetjenesten med mistanke om at noe ikke er normalt ved barnets utvikling.

Utredning

Barnet sikres en helhetlig nevrologisk utredning. Denne vil i de fleste tilfeller være påbegynt ved Barne- og ungdomsklinikken og videreføres ved habiliteringstjenesten.

Den medisinske utredningen tar sikte på å avklare grad av funksjonsnedsettelser og mulige årsaker til disse. Ved ytterligere utredning og funksjonsvurderinger vektlegges områdene

 • bevegelse (motorikk)
 • leik / læring (kognisjon)
 • språk / samspill (kommunikasjon)

Sammen med medisinske forhold er dette svært viktig for forståelsen av barnets styrker og forutsetninger. Det legges stor vekt på å se alle utviklingsområder hos barnet som en helhet.

Behandling

Individuell behandling / oppfølging skjer via ulike tilbud på HABU, St. Olavs hospital i hjemmet eller i barnehagen. Det er tilbud om foreldresamtaler i tillegg til utredning / kartlegging av barnet og oppfølging av de mål man har blitt enige om.

For å sikre godt samarbeid og gode avtaler mellom foreldre og alle tjenesteyterne, er det i pasientforløpet laget en plan for samarbeidsmøter.

 

Oppfølging

Pasientforløpet legger vekt på både individuell og gruppebasert oppfølging.

Individuell oppfølging

Individuell oppfølging skjer ved HABU, St. Olavs hospital, i hjemmet eller i barnehagen hvor det tilbys foreldresamtaler, utredning / kartlegging og oppfølging av de mål man ble enige om.

Tilbud i gruppe

Tilbud i gruppe gis i form av kurs og fagdager for foreldre og fagpersoner fra kommunen. I tillegg gis det gruppetilbud for familier.

Etter ønske og godkjenning fra foreldre, tilbyr habiliteringstjenesten nettverkssamlinger for de som jobber nærmest barna til daglig.

For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet Barn med komplekse, nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0-6år

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.

Kontakt hotellet for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?