Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0 – 6 år

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomsklinikken

Barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser har sammensatte hjelpebehov på grunn av store bevegelsesvansker og utfordringer knyttet til samspill, språk, kommunikasjon og læring. Barna trenger tverrfaglig behandling og oppfølging. Familien får tilbud om dette. 

 

Innledning

Når mange fagpersoner og ulike instanser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, skal samarbeide med og om et barn og familien, kan det hende at både foreldre / foresatte og fagpersoner mister oversikten over hva som skal skje når, og hvem som har ansvar for hva. For å gi alle parter en god oversikt er det utarbeidet et pasientforløp som varer fram til barnet begynner i skolen.

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler.  Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Pasientforløpet er utarbeidet i samarbeid med de ulike teamene / faggruppene ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), representanter fra brukergruppen, representanter fra førstelinjetjenesten ved kommunene i Sør-Trøndelag, Statped midt, Bufetat, NAV Hjelpemiddelsentralen og Barne- og ungdomsklinikken.

Henvisning og vurdering

 

Noen ganger vet man allerede i svangerskapet at barnet vil få en alvorlig funksjonsnedsettelse, men det kan også oppdages ved eller etter fødselen. Det betyr at den individuelle oppfølgingen ofte starter ved aktuell avdeling i Barne- og ungdomsklinikken. Videre utredning og oppfølging skjer ved henvisning til Habiliteringstjenesten for barn og unge, HABU, avdeling Trondsletten. Barnet kan også bli henvist fra kommunehelsetjenesten med mistanke om at noe ikke er normalt ved barnets utvikling.

1. Utredning

Barnet sikres en helhetlig nevrologisk utredning. Denne vil i de fleste tilfeller være påbegynt ved Barne- og ungdomsklinikken og videreføres ved habiliteringstjenesten.

Den medisinske utredningen tar sikte på å avklare grad av funksjonsnedsettelser og mulige årsaker til disse.
Ved ytterligere utredning og funksjonsvurderinger vektlegges områdene

 • bevegelse (motorikk)
 • leik / læring (kognisjon)
 • språk / samspill (kommunikasjon)

Sammen med medisinske forhold er dette svært viktig for forståelsen av barnets styrker og forutsetninger. Det legges stor vekt på å se alle utviklingsområder hos barnet som en helhet.

2. Behandling

Individuell behandling / oppfølging skjer via ulike tilbud på Trondsletten, i hjemmet eller i barnehagen. Det er tilbud om foreldresamtaler i tillegg til utredning / kartlegging av barnet og oppfølging av de mål man har blitt enige om.

For å sikre godt samarbeid og gode avtaler mellom foreldre og alle tjenesteyterne, er det i pasientforløpet laget en plan for samarbeidsmøter.

 

3. Oppfølging

Pasientforløpet legger vekt på både individuell og gruppebasert oppfølging.

Individuell oppfølging

Individuell oppfølging skjer ved Trondsletten habiliteringssenter, i hjemmet eller i barnehagen hvor det tilbys foreldresamtaler, utredning / kartlegging og oppfølging av de mål man ble enige om.

Tilbud i gruppe

Tilbud i gruppe gis i form av kurs og fagdager for foreldre og fagpersoner fra kommunen. I tillegg gis det gruppetilbud for familier.

Etter ønske og godkjenning fra foreldre, tilbyr habiliteringstjenesten nettverkssamlinger for de som jobber nærmest barna til daglig.

 For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet Barn med komplekse, nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0-6år

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomsklinikken
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Trondsletten
Telefon 72 82 21 00
Fax 73 91 90 41

Barne- og ungdomsklinikken
Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72573000
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Programansvarlig
Andreas Slørdahl
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Kunst - "Visuelle vitaminer"

Kunstsamlingen ved St. Olavs hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Hva er callback?

Callback innebærer at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Betaling for ikke å møte

Varsel om at du ikke kan benytte timen må gjøres senest 24 timer før avtalen. Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen medfører et gebyr på 640 kroner (i 2016).  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.