Samhandlingsavdelingen

Samhandling på helse

Samhandling beskriver premissene for sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra
kommune til spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen

Kontakt

Telefon
06800
mandag - fredag 08.00 - 15.30
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800