Samhandlingsavdelingen

Samhandling beskriver premissene for sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Telefon
72 57 30 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Postadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Kart)
Fant du det du lette etter?