Prestetjenesten for pasienter og pårørende

Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Det kan dreie seg om relasjonene til ens nærmeste eller om livssituasjonen totalt sett. Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn.

​Samtaler og personlig nærvær

Ansatte i prestetjenesten er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Enhver har rett til å få snakke med en prest, og kan be personalet kontakte prestetjenesten eller ta kontakt selv.
 

Ritualer

Ofte mangler vi egne ord for å uttrykke viktige hendelser eller følelser. Ritualene er da en god hjelp. Det dreier seg om:

  • avskjeds- og minnestunder
  • nøddåp og nødvigsel
  • nattverd, forbønn, velsignelseshandlinger

Mange ritualer blir til ut fra den aktuelle situasjonen. Andre er kjent fra en lang kirkelig tradisjon.

Undervisning

Prestetjenesten kan også tilby undervisning for pasientgrupper innen eksistensielle tema.
 

Kontakt med andre religions- og livssynssamfunn

Alle pasienter kan få kontakt med sitt eget tros- eller livssynssamfunn dersom de ønsker det. Prestetjenesten vil være til hjelp for at det kan skje, og kulturkonsulenten har et særskilt ansvar for dette.

Sykehuset har et eget rom for rituell vask, som er påkrevet i noen religioner.

Fant du det du lette etter?