Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten ved St. Olavs hospital består av seks sykehusprester og en muslimsk kulturkonsulent.  To av prestene er tilknyttet Psykisk Helsevern og én Orkdal sykehus. 

Preste- og samtaletjenesten kan kontaktes på døgnbetjent vakttelefon 913 48 862. 

Les mer om Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten

Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Det kan dreie seg om relasjonene til ens nærmeste eller om livssituasjonen totalt sett. Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn.

Ansatte i preste- og samtaletjenesten er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Enhver har rett til å få snakke med en fra preste- og samtaletjenesten, og kan be personalet kontakte oss eller ta kontakt selv.  Preste- og samtaletjenesten er tilgjengelig for pasienter, pårørende og personalet. Henvisning er ikke nødvendig.

I tillegg til individualsamtaler tilbyr vi også undervisning, veiledning og samtalegrupper, både for pasienter, pårørende og personale. Ta kontakt for mer informasjon.

Vi arrangerer i tillegg gudstjenester og andre kulturarrangement.

For alle som ønsker det, er det anledning til å delta i Morgenbønn i Olavstua hverdager kl. 9.00-9.15. Morgenbønnen kan også følges fra avdelingene, på "Olavstua" på pasientterminalen ved sengen.

Preste- og samtaletjenesten
 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?