HelsaMi

Organisasjonsavdelingens oppgaver

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder:

  • Utarbeidelse, implementering og vedlikehold av en enhetlig og livsfaseorientert lønns- og personalpolitikk
  • Ivareta forhandlingsfunksjonen ved lønns- og arbeidsvilkår på overordnet nivå i St. Olavs Hospital
  • Rådgivning og avklaringer innenfor arbeidsrettslige spørsmål ved St. Olavs Hospital
  • Ivareta helseforetakets overordnede arbeidsgiveransvar innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Utvikle og vedlikeholde helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling (OU).
     

Fant du det du lette etter?