Organisasjonsavdelingen

 Organisasjonsavdelingens skal bidra til strategi- og systemutvikling, utøve myndighet på vegne av direktøren, være veileder og rådgiver og initiere og gjennomføre informasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

Les mer om Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder

  • Utarbeidelse, implementering og vedlikehold av en enhetlig og livsfaseorientert lønns- og personalpolitikk
  • Ivareta forhandlingsfunksjonen ved lønns- og arbeidsvilkår på overordnet nivå i St. Olavs hospital
  • Rådgivning og avklaringer innenfor arbeidsrettslige spørsmål ved St. Olavs hospital
  • Ivareta helseforetakets overordnede arbeidsgiveransvar innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Utvikle og vedlikeholde helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling (OU).

Ledelse

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen
Mobil: +47 957 49 417
E-post: Heidi.Magnussen@stolav.no

HR-seksjonen

Seksjonsleder Inger Johanne Flønes
Telefon: +47 72 82 11 15
Mobil: +47 482 81 823
E-post: Inger.Johanne.Flones@stolav.no

Preste- og samtaletjenesten

Hovedprest Øyvind Taraldset Sørensen
Telefon: +47 72 57 14 51
Mobil: +47 995 97 948
E-post: Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no  

Seksjon for personal- og ressursstyring

Seksjonsleder Egil Sandvik
Mobil: +47 402 42 477
E-post: egil.sandvik@stolav.no

Kontakt

Oppmøtested
1902-bygget, Øya, Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000

Preste-og-samtaletjenestenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/organisasjonsavdelingen/preste-og-samtaletjenestenPreste-og-samtaletjenesten
Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/organisasjonsavdelingen/seksjon-for-organisasjon-og-utvikling-ou-seksjonenSeksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.