Organisasjonsavdelingen

 Organisasjonsavdelingens skal bidra til strategi- og systemutvikling, utøve myndighet på vegne av direktøren, være veileder og rådgiver og initiere og gjennomføre informasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

Les mer om Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder

  • Utarbeidelse, implementering og vedlikehold av en enhetlig og livsfaseorientert lønns- og personalpolitikk
  • Ivareta forhandlingsfunksjonen ved lønns- og arbeidsvilkår på overordnet nivå i St. Olavs Hospital
  • Rådgivning og avklaringer innenfor arbeidsrettslige spørsmål ved St. Olavs Hospital
  • Ivareta helseforetakets overordnede arbeidsgiveransvar innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Utvikle og vedlikeholde helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling (OU).

Ledelse

Organisasjonsavdelingen
Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen
Mobil: +47 957 49 417
E-post: Heidi.Magnussen@stolav.no  

HR-seksjonen
Seksjonsleder Inger Johanne Flønes
Telefon: +47 72 82 11 15
Mobil:    +47 482 81 823
E-post: Inger.Johanne.Flones@stolav.no

Prestetjenesten
Hovedprest Øyvind Taraldset Sørensen
Telefon: +47 72 57 14 51
Mobil:    +47 995 97 948
E-post: Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no

Seksjon for personal- og ressursstyring 
Seksjonsleder Egil Sandvik
Mobil: +47 402 42 477
E-post: egil.sandvik@stolav.no

Kontakt

Oppmøtested
Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Mobiltelefon: +47 957 49 417 E-post: Heidi.Magnussen@stolav.no
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Preste- og samtaletjenestenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/organisasjonsavdelingen/preste-og-samtaletjenestenPreste- og samtaletjenesten
Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/organisasjonsavdelingen/seksjon-for-organisasjon-og-utvikling-ou-seksjonenSeksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.