St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom har ansvaret for å utøve det strategiske eierskapet for eiendomsmassen på St. Olavs hospital. Vi er leverandør av areal, bestiller av operative tjenester og utviklings-og utbyggingsprosjekter (investeringer).

Les mer om St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom

Den overordnede målsetting for St. Olav Eiendom er å sikre eiendommer som gir optimale vilkår for kjernevirksomheten og sikre langsiktig og god avkastning på investert kapital.
St. Olav Eiendom ivaretar også sekretariatsfunksjon og daglig administrasjon av Sameiet.

Kontaktinformasjon

Telefon
72 57 30 00
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
St. Olav Eiendom
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?