St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom har ansvaret for å utøve det strategiske eierskapet for eiendomsmassen på St. Olavs hospital. Enheten er leverandør av areal, bestiller av operative tjenester og utviklings-og utbyggingsprosjekter (investeringer).

Les mer om St. Olav Eiendom

St. Olav Eiendom

Den overordnede målsetting for St. Olav Eiendom er å sikre eiendommer som gir optimale vilkår for kjernevirksomheten og sikre langsiktig og god avkastning på investert kapital. St. Olav Eiendom ivaretar også sekretariatsfunksjon og daglig administrasjon av Sameiet.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.