Økonomiavdelingen

Økonomidirektør: Jan Morten Søraker

Kontaktinformasjon

Telefon
72 57 30 00
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Økonomiavdelingen
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
1930-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 13(Kart)

St. Olav Eiendomhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/okonomiavdelingen/st-olav-eiendomSt. Olav Eiendom

Fant du det du lette etter?