Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Teknobyen - Prof. Brochsgt 2 7030 Trondheim 4. etasje, vestvendt
Telefon
Daglig leder: 480 43 893
E-post
Postadresse
NORKAR - Norsk karkirurgisk register
St. Olavs hospital HF
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?