Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret.
Les mer om Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS, 4. etasje, vestfløy, NTNU
Telefon
72 82 99 32 eller 72 82 95 25
E-post
Postadresse
NORKAR - Norsk karkirurgisk register St. Olavs Hospital, MTFS boks 177, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim
- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.