Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret.
Les mer om Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS, 4. etasje, vestfløy, NTNU
Telefon
72829932 eller 72829525
E-post
Postadresse
NORKAR - Norsk karkirurgisk register St. Olavs Hospital, MTFS boks 177, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Google maps)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.