Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Norsk karkirurgisk register, NORKAR, er nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge. Registeret ble etablert av Norsk karkirurgisk forening, NKKF, i 1996 og samler opplysninger om all karkirurgisk virksomhet, komplikasjonsfrekvens, samt status ved kontroller etter én måned og ett år. Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført den 7. januar 2010. NORKAR ble godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i 2009 og er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS, 4. etasje, vestfløy, NTNU
Telefon
72 82 99 32 eller 72 82 95 25
E-post
Postadresse
NORKAR - Norsk karkirurgisk register St. Olavs hospital, MTFS boks 177, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Kart)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.