Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Oppmøtested
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital, Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 4. etg. vestfløy
E-post
Postadresse
Norsk hjerteinfarktregister St. Olavs Hospital,
MTFS boks 179,
Postboks 3250, Sluppen,
7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Google maps)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.