Norsk hjerteinfarktregister

Kontakt

Oppmøtested
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital, Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 4. etg. vestfløy
E-post
Postadresse
Norsk hjerteinfarktregister St. Olavs Hospital,
MTFS boks 179,
Postboks 3250, Sluppen,
7006 Trondheim