Norsk hjerteinfarktregister

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital på Øya. Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 4. etg. vestfløy.
E-post
Postadresse
Norsk hjerteinfarktregister St. Olavs hospital,
MTFS boks 179,
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Kart)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.