Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter, (MTFS) 1. etasje, Edvard Griegs gate 10, 7030 Trondheim,
Telefon
Daglig leder Hild Fjærtoft: 72575531
E-post
Postadresse
Norsk hjerneslagregister,
St. Olavs Hospital,
MTFS boks 180,
3250 Sluppen 7006 Trondheim

Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Google maps)
7030 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.