Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter, (MTFS) 1. etasje, Edvard Griegs gate 10, 7030 Trondheim,
Telefon
Daglig leder Hild Fjærtoft: 72 57 55 31
E-post
Postadresse
Norsk hjerneslagregister,
St. Olavs Hospital,
MTFS boks 180,
3250 Sluppen 7006 Trondheim