Medisinske kvalitetsregistre

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre har nasjonal sekretariatsfunksjon og er et felles driftsmiljø for de store nasjonale kvalitetsregistrene. Seksjonen er også et service- og kompetansemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved sykehusene i Helse Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS del 2 (vest) - 4 etg. Øya Trondheim
Telefon
72 57 55 31
E-post
Postadresse
MTFS boks 180
postboks 3252 Sluppen
7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Kart)
7030 Trondheim

Norsk hjerneslagregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerneslagregisterNorsk hjerneslagregister
Norsk hjerteinfarktregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerteinfarktregisterNorsk hjerteinfarktregister
Norsk karkirurgisk register - NORKARhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-karkirurgisk-register-norkarNorsk karkirurgisk register - NORKAR
Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIRhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-ryggmargsskaderegister-norscirNorsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.