Medisinske kvalitetsregistre

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital, har sekretariatsfunksjon for seks medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, og ett nordisk register, som driftes i Helse Midt-Norge RHF. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge er samlokalisert med registersekretariatene. Servicemiljøet bistår de nasjonale registrene juridisk, statistisk, registerfaglig og med IKT.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS del 2 (vest) - 4 etg. Øya Trondheim
Telefon
72 57 62 19
E-post
Postadresse
Alle enheter på St. Olav har felles postmottak. All post skal sendes til denne felles postadressen:

St. Olavs hospital HF
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Medisinteknisk forskningssenter
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 9(Kart)
7030 Trondheim

Norsk hjerneslagregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerneslagregisterNorsk hjerneslagregister
Norsk hjerteinfarktregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerteinfarktregisterNorsk hjerteinfarktregister
Norsk karkirurgisk register - NORKARhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-karkirurgisk-register-norkarNorsk karkirurgisk register - NORKAR
Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIRhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-ryggmargsskaderegister-norscirNorsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.