HelsaMi

Medisinske kvalitetsregistre

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital, har sekretariatsfunksjon for seks medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, og ett nordisk register, som driftes i Helse Midt-Norge RHF. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge er samlokalisert med registersekretariatene. Servicemiljøet bistår de nasjonale registrene juridisk, statistisk, registerfaglig og med IKT.

Norsk hjerneslagregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerneslagregisterNorsk hjerneslagregister
Norsk hjerteinfarktregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerteinfarktregisterNorsk hjerteinfarktregister
Norsk hjertesviktregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjertesviktregisterNorsk hjertesviktregister
Norsk karkirurgisk register - NORKARhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-karkirurgisk-register-norkarNorsk karkirurgisk register - NORKAR
Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIRhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-ryggmargsskaderegister-norscirNorsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR
Norsk tonsilleregisterhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-tonsilleregisterNorsk tonsilleregister

Fant du det du lette etter?