Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har kontakt med media, samfunn og helsevesen. Avdelingen jobber med med profilering, nyhetsformidling, krisekommunikasjon og organiserer besøk til nytt universitetssykehus. Avdelingen gir råd til ledere og ansatte på St. Olavs hospital, og avdelingen er redaksjon for stolav.no og intranettet Kilden.

Kontakt

Oppmøtested
1930-bygget, 2. etsje. Kommunikasjonsdirektør: Marit Kvikne
Telefon
930 36 997
E-post