Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning og  infrastruktur til forskere som driver med klinisk forskning ved St. Olavs Hospital. Vi bistår forskere til å sikre god kvalitet i forskningen.

Mer om forskning

Les mer om Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

Ansatte i avdelingen:

Ansatte i avdelingen 

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning og  infrastruktur til forskere som driver med klinisk forskning ved St. Olavs Hospital. Vi bistår forskere til å sikre god kvalitet i forskningen.

Arrangementer

  • 06.06 tirsdag
    Regional forskningskonferanse 2017

    Årets regionale forskningskonferanse arrangeres av St. Olavs Hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Biobank1https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/regional-forskningsbiobank-midt-norgeBiobank1
Forskningspostenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/forskningspostenForskningsposten
Fremtidens Operasjonsrom (FOR)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/fremtidens-operasjonsrom-forFremtidens Operasjonsrom (FOR)
Helsefag og utdanninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/helsefag-og-utdanningHelsefag og utdanning
Kontor for forskningsstøttehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/kontor-for-forskningsstotteKontor for forskningsstøtte
Unimed Innovation AShttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/unimed-innovasjon-asUnimed Innovation AS