Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning og  infrastruktur til forskere som driver med klinisk forskning ved St. Olavs Hospital. Vi bistår forskere til å sikre god kvalitet i forskningen.

Mer om forskning

Les mer om Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

Ansatte i avdelingen:

Ansatte i avdelingen 

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning og  infrastruktur til forskere som driver med klinisk forskning ved St. Olavs Hospital. Vi bistår forskere til å sikre god kvalitet i forskningen.

Kontakt

Forskningspostenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/forskningspostenForskningsposten
FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeidsmedisinFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge
Fremtidens Operasjonsrom (FOR)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/fremtidens-operasjonsrom-forFremtidens Operasjonsrom (FOR)
Helsefag og utdanninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/helsefag-og-utdanningHelsefag og utdanning
Kontor for forskningsstøttehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/kontor-for-forskningsstotteKontor for forskningsstøtte
Regional forskningsbiobank Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/regional-forskningsbiobank-midt-norgeRegional forskningsbiobank Midt-Norge
Unimed Innovation AShttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/unimed-innovasjon-asUnimed Innovation AS