Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital skal bidra til å sikre kvalitet i arbeidet med etiske spørsmål. Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle helseforetakene i Norge. Mandatet er tilpasset felles nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komitéer.

Les mer om Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité

Mandat for Klinisk etikkomité (KEK) ved St. Olavs Hospital


Klinisk etikkomité ved St. Olavs Hospital skal utgjøre en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid ved å:

 • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørsmål og dilemmaer.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas.
 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål.

Sammensetning – medlemmer i KEK ved St. Olavs Hospital

 •  Torbjørn Dahl - Leder, overlege karkirurgi, Førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 •  Øyvind Taraldset Sørensen - Hovedprest, nestleder i komiteen
 •  Berge Solberg - Sekretær, filosof, professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, NTNU
 •  Johan- Arnt Hegvik - Overlege anestesi
 • Janicke Syltern - Overlege Nyfødt Intensiv
 • Randi Birgitte Salvesen - Avdelingssykepleier Barn Intensiv
 •  Kenneth Åsenhus - Psykiatrisk sykepleier, Fagkoordinator
 •  Jorunn Louise Grong - Fysioterapeut, Seksjonsleder
 •  Lise Conelly - Brukerrepresentant
 •  Unni Korshavn - Avdelingssjef ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
 •  Grete Dolmseth - Intensivsykepleier ved Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin

Organisering, oppnevning og økonomi

 • KEK skal være frittstående og uavhengig.
 • Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket.
 • Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse.
 • KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett.
 • Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid.
 • Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk.

Arbeidsform

Alle kan henvende seg til KEK. Saker kan også fremmes av medlemmene. Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring.

 • Komiteen kan på eget initiativ invitere seg selv på besøk i klinikkene.
 • Komiteen er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet.
 • Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer. Komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. Det legges opp til 10 faste møter i året.
 • Komiteen skal skrive referater. Referatet bør som hovedregel ferdigstilles første arbeidsdag etter møtet. Innsendere av saker får skriftlig svar.
 • Komiteen skal skrive årsrapport som sendes til direktør og styret for helseforetaket, og til Seksjon for medisinsk etikk, UiO.
 • Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres i henhold til gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene.

Kontakt

Telefon
Leder Torbjørn Dahl: 72 82 80 24
E-post

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Minibank

​Du finner døgnåpen minibank i Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og i kiosken i Nevrosenteret innenfor åpningstidene.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

Kiosk

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Kunst

Kunstsamlingen ved St. Olavs Hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer