Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs Hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Runa Heimstad.

Les mer om Fagavdelingen

Fagavdelingen

Ledere i Fagavdelingen:

Kontakt

Telefon
72 57 38 22
Fagdirektør Runa Heimstad
E-post

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomité
Regionalt senter for helsetjenesteutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-senter-for-helsetjenesteutviklingRegionalt senter for helsetjenesteutvikling
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandling