Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs Hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Runa Heimstad.

Kontakt

Telefon
72573822
Fagdirektør Runa Heimstad
E-post
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)

Enhet for medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinEnhet for medisin
Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomité
Regionalt kompetansesenter for smittevernhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-kompetansesenter-for-smittevernRegionalt kompetansesenter for smittevern
Regionalt senter for helsetjenesteutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-senter-for-helsetjenesteutviklingRegionalt senter for helsetjenesteutvikling
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandling

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.