Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs Hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Runa Heimstad.

Les mer om Fagavdelingen

Fagavdelingen

Ledere i Fagavdelingen:

Kontakt

Telefon
72 57 38 22
Fagdirektør Runa Heimstad
E-post
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Enhet for medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinEnhet for medisin
Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomité
Regionalt kompetansesenter for smittevernhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-kompetansesenter-for-smittevernRegionalt kompetansesenter for smittevern
Regionalt senter for helsetjenesteutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-senter-for-helsetjenesteutviklingRegionalt senter for helsetjenesteutvikling
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandling

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.