Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Runa Heimstad.

Kontaktinformasjon

Telefon
72 57 38 22
Fagdirektør Runa Heimstad
E-post
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Kart)

Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomité
Medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinMedisin
Regionalt senter for helsetjenesteutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-senter-for-helsetjenesteutviklingRegionalt senter for helsetjenesteutvikling
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandling

Fant du det du lette etter?