Fagavdelingen

Fagdirektøren har ansvaret for å styrke og koordinere den helsefaglige utviklingen i St. Olavs Hospital.  Fagavdelingen rommer de helsefaglige enhetene i direktørens stab. Fagdirektør er Runa Heimstad.

Les mer om Fagavdelingen

Fagavdelingen

Ledere i Fagavdelingen:

Kontakt

Telefon
72 57 38 22
Fagdirektør Runa Heimstad
E-post
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Arrangementer

  • 02.11 torsdag
    Medisinske kvalitetsregistre: Kortreist kvalitet

    Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge og Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital, arrangerer seminar om lokale og regionale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge RHF.

Enhet for medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinEnhet for medisin
Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomité
Regionalt kompetansesenter for smittevernhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-kompetansesenter-for-smittevernRegionalt kompetansesenter for smittevern
Regionalt senter for helsetjenesteutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/regionalt-senter-for-helsetjenesteutviklingRegionalt senter for helsetjenesteutvikling
Utenlandsbehandlinghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/utenlandsbehandlingUtenlandsbehandling