FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge

Regional forskning- og utviklingsenhet for helse og arbeid er opprettet på oppdrag fra Helse Midt-norge.
Enhetens oppgaver er knyttet til kunnskapsutvikling, forskning og formidling.

Enheten ledes av Gunn Hege Marchand, og består ellers av Sigmund Gismervik, Solveig Ose og Signe Lohmann-Lafrenz.

Fant du det du lette etter?