HelsaMi

Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene i seksjonen arbeider på sengeposter ved Ortopedisk og Revmatologisk avdeling, samt poliklinikker innen generell ortopedi, revmatologi, håndkirurgisk rehabilitering og akutte skader (skaden).
I tillegg til pasientbehandling er vi praksisplass for studenter i fysioterapi, og tar i mot en turnuskandidat hvert halvår.
Diagnosespesifikk pasient- og pårørendeopplæring i grupper gjennomføres jevnlig, bl.a. for hofte-kneproteseopererte og personer med osteoporose. Kursene annonseres på klinikkens hjemmesider.
Ansatte innehar spesialisert kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og deltar i aktuelle fagutviklings- og forskningsprosjekter.

Fant du det du lette etter?