HelsaMi

Fysikalsk avdeling, Orkdal

Ved Fysikalsk avdeling jobber fysioterapeuter og ergoterapeut. Klinisk ernæringsfysiolog og sosionom er tilknyttet en dag per uke.
All behandling og pasientopplæring av både inneliggende og polikliniske pasienter skjer etter henvisning fra lege.

Fant du det du lette etter?