HelsaMi

Sentral enhet for Forskning, Innovasjon og Undervisning (FIU-PH)

FIU-PH er en felles enhet for Klinikk psykisk helsevern akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern allmenn, rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital. 
Enheten bistår og gir råd om forskning og tjenesteinnovasjon i PH. Vi bidrar til samarbeid mellom lokale FIU i PH ved St. Olavs hospital og med samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. FIU-PH organiserer og gjennomfører opplæring, kunnskapsformidling, og bistår med søknader om finansiering og kvalitetssikring av prosjekter om forskning og tjenesteinnovasjon.

Fant du det du lette etter?