HelsaMi

Nidelv DPS, Tiller, døgnenhet

Vi behandler voksne pasienter med psykoseproblematikk og andre psykiske lidelser, de med kombinert psykiatri/rusproblematikk og pasienter fra andre avdelinger i psykisk helsevern eller fra primærhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?