HelsaMi

Nidelv DPS, Orkdal, seksjon for forskning og utvikling (FOU)

FoU seksjonen skal ivareta forskning og fagutvikling som en av Orkdal DPS sine kjerneoppgaver. Fokus er å fremme kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestetilbudet.

Fant du det du lette etter?