HelsaMi

Nidelv DPS, Orkdal, poliklinikk

Nidelv DPS, Orkdal, poliklinikk har allmennpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Orkanger. Vi har i tillegg poliklinisk virksomhet på Røros og Støren. Vi gir tilbud til 13 kommuner sør for Trondheim, fra Frøya i vest til Røros i øst. Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne mennesker over 18 år: ulike typer angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, relasjonsproblemer, kriser av ulike slag, ulike former for personlighetsvansker, alvorlige sinnslidelser m.m. Omfang og alvorlighetsgrad av vanskene varierer.

Fant du det du lette etter?