HelsaMi
Gruppetilbud

SMIL - Styrket mestring i livet

Et tilbud for barn og ungdommer i alderen 6-16 år som har foreldre med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet.

NB! NETTSIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE!

Fokusområder i SMIL

- Lære om psykisk sykdom og rusproblemer
- Treffe andre barn i lignende situasjon
- Bli kjent med- og lære å mestre egne følelser
- Få økt forståelse av sin egen livssituasjon og foreldrenes utfordringer
- Skape åpenhet i familien

Uttalelser fra deltakere

«Nå forstår jeg at det ikke er jeg som skal passe på mamma» (jente 11 år)
«Som å få et lass med steiner bort fra skuldrene» (jente  14 år)
«Det var fint å dele- alle hadde samme ord» (jente 11 år)
«Jeg skjønte at det ikke bare var meg» (gutt 11 år)
«Godt å bli møtt og sett som mamma, og ikke bare som pasient» (mamma)

Når og hvordan?

- En ettermiddag/ kveld pr uke
- Vi har gruppa på Sirkus Shopping- i toppetasjen
- Vi starter alltid med et måltid 
- Det er mellom 5-8 barn i gruppa
- Totalt er det 11-12 gruppesamlinger
- Hver gruppe varer i ca 2 timer
- I SMIL tar vi gruppeledere ansvar for gruppa og har fokus på ulike tema for hver gruppekveld. Vi snakker sammen, gjør øvelser og aktiviteter.

Foreldrene

I SMIL deltar også foreldrene på egne foreldresamlinger, 2 ganger. Den overordnede hensikten med foreldresamlingene er å bidra til å styrke foreldre – barn relasjonen gjennom større grad av gjensidig åpenhet, bevisstgjøring og forståelse omkring familiesituasjonen. Fokus er å øke forståelsen for hvordan foreldrenes helseutfordringer kan påvirke barnas livssituasjon og belyse barneperspektivet. Samlingene gir også foreldrene mulighet til et nærmere innblikk i barnas gruppedeltagelse og prosess.
I tillegg får foreldrene mulighet til å møte andre foreldre i liknende situasjoner og anledning til å utveksle erfaringer.


 

Kontaktinformasjon SMIL

Hjertelig velkommen til å ta kontakt:
Barnegruppene i alderen 6-12 år
Tlf 940 28 658
Barnas Stasjon
Eli Marie Gustafsson Eli.Gustafsson@blakors.no

Ungdomsgruppen 13-16 år
Tlf 73553081/ 91672822/ 97497988
Nidaros DPS, Lærings- og mestringssenteret og Trondheim kommune (BFT)
Eli Valås
eli.valas@stolav.no

Fant du det du lette etter?