HelsaMi

Nidaros DPS, korttidspoliklinikken

Korttidspoliklinikken tilbyr behandling til voksne med psykiske lidelser med rett til helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten. Behandlingen skjer i en ramme på opptil ti timer. Poliklinikken tilbyr individuell behandling og gruppebehandling. Vi driver også Senter for e-terapi, som tilbyr terapeutveiledet internettbehandling for panikklidelse og depresjon, og sosial fobi. 

Fant du det du lette etter?