HelsaMi

Nidaros DPS, døgnenheter

Innleggelse ved en døgnenhet kan være et alternativ når de øvrige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige og de psykiske vanskene er så store at det er behov for tettere og mer intensiv oppfølging en periode. Ved Nidaros DPS har vi tre døgnenheter som tar imot både akutte og planlagte innleggelser.

Fant du det du lette etter?