HelsaMi

BASIS

BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) er et frivillig behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd og befinner seg under straffegjennomføring, og som har en antatt forhøyet tilbakefallsrisiko til nye seksuallovbrudd. Behandlingstilbudet bygger på et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Fant du det du lette etter?